Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě ze stavební světelné techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24SST ZK 1P česky
Garant předmětu:
Lenka Maierová, Jaroslav Vychytil
Přednášející:
Lenka Maierová, Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Lenka Maierová, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Problematiku osvětlení je třeba vnímat jako komplexní otázku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách, v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií a nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu, zdravotní aspekty a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry. Nedílnou součástí předmětu je i praktické využití měřicí techniky jako nástroje při stanovení vybraných světelně technických veličin a parametrů, mezi které patří osvětlenost, jas, schopnost materiálu propouštět světlo, vliv znečištění a odrazivosti světla a podobně.

Požadavky:

Ochota hledat, zkoušet, poznávat, kriticky myslet. Chuť pohybovat se v mezioborovém prostředí.

Osnova přednášek:

V úvodu předmětu budou shrnuty základní požadavky a nové poznatky týkající se osvětlování budov. Následně se budou studenti věnovat ve větším detailu zvolené problematice.

Osnova cvičení:

Podle počtu studentů, podle dohody s vyčujícím.

Cíle studia:

Absolvent předmětu by měl být schopen „vidět“ a „předvídat“ světlo v prostoru. Student by měl získat potřebné teoretické znalosti, praktické postupy i cit pro vědomé užití světla jako konstrukčního prvku, jako primárního nástroje v práci architekta / konstruktéra. Komplexní, mezioborový přístup umožňuje využívat současné technologie a strategie pro osvětlení v budovách jako prostředek k vytváření kvalitní, funkční architektury.

Studijní materiály:

! ČSN EN 12464-1 až 2, Osvětlení pracovních prostor. 2013

! TNI prEN 17037 (730582), Denní osvětlení budov, 2018

! Jiří Habel a kolektiv, Světlo a osvětlování, FCC Public 2013.

! ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.

! ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.

! VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.

! VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 2016, 176 s. ISBN 978-80-01-06060-5.

? Peter R. Boyce, Human Factors in Lighting, third edition, CRC Press 2014.

? Daylight Academy, Changing perspectives on daylight: Science, technology, culture. AAAS 2017.

? KITTLER, Richard., KOCIFAJ, Miroslav., DARULA, Stanislav. Daylight Science and Daylight Technology. Londýn: Springer Science + Business Media, 2012, 342 s. ISBN 978-1-4419-8815-7.

? http://thedaylightsite.com/library-3/books/

? Webové stránky předmětu a jednotlivých vyučujících.

Poznámka:
Další informace:
nejsou
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24437105.html