Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vybrané statě ze stavební světelné techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24SST ZK 1P česky
Přednášející:
Lenka Maierová (gar.), Jaroslav Vychytil (gar.)
Cvičící:
Lenka Maierová (gar.), Jaroslav Vychytil (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Problematiku osvětlení je třeba vnímat jako komplexní otázku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách, v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií a nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu, zdravotní aspekty a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry. Nedílnou součástí předmětu je i praktické využití měřicí techniky jako nástroje při stanovení vybraných světelně technických veličin a parametrů, mezi které patří osvětlenost, jas, schopnost materiálu propouštět světlo, vliv znečištění a odrazivosti světla a podobně.

Požadavky:

Ochota hledat, zkoušet, poznávat, kriticky myslet.

Chuť pohybovat se v mezioborovém prostředí.

Osnova přednášek:

V úvodu předmětu budou shrnuty základní požadavky a nové poznatky týkající se osvětlování budov. Následně se budou studenti věnovat ve větším detailu zvolené problematice.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolvent předmětu by měl být schopen „vidět“ a „předvídat“ světlo v prostoru. Student by měl získat potřebné teoretické znalosti, praktické postupy i cit pro vědomé užití světla jako konstrukčního prvku, jako primárního nástroje v práci architekta / konstruktéra. Komplexní, mezioborový přístup umožňuje využívat současné technologie a strategie pro osvětlení v budovách jako prostředek k vytváření kvalitní, funkční architektury.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ČSN EN 12464-1 až 2, Osvětlení pracovních prostor. 2013

TNI prEN 17037 (730582), Denní osvětelní budov, 2018

Jiří Habel a kolektiv, Světlo a osvětlování, FCC Public 2013.

ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.

ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.

VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.

Doporučená literatura:

Peter R. Boyce, Human Factors in Lighting, third edition, CRC Press 2014.

Daylight Academy, Changing perspectives on daylight: Science, techology, culture. AAAS 2017.

KITTLER, Richard., KOCIFAJ, Miroslav., DARULA, Stanislav. Daylight Science and Daylight Technology. Londýn: Springer Science + Business Media, 2012, 342 s. ISBN 978-1-4419-8815-7.

VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.

http://thedaylightsite.com/library-3/books/

Studijní pomůcky:

Výše uvedená odborná literatura, podklady k měření v elektronické verzi na webových stránkách předmětu či jednotlivých vyučujících.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24437105.html