Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Prefabrikované a montované konstrukce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YPS5 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Čejka
Přednášející:
Tomáš Čejka
Cvičící:
Tomáš Čejka
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí s možnostmi a požadavky moderní prefabrikace, s konstrukčně statickou a analytickou problematikou prefabrikovaných systému (železobetonových, dřevěných, ocelových), demontovatelných systémů. Součástí bude rovněž využité prefabrikace při modernizaci, rekonstrukcích a opravách stávajících konstrukcí nebo jejich částí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Obecné souvislosti moderní prefabrikace - požadavky, příprava, výroba, výhody a nevýhody prefabrikace (modulárních systémů)

2. Prvková a prostorová prefabrikace - konstrukční řešení, zajištění prostorové stability, výhody a nevýhody

3. Betonové a železobetonové montované systémy - prvkové, prostorové systémy, styky, zajištění prostorové stability, požární bezpečnost (ochrana styků)

4. Dřevěné modulární systémy - prvkové, prostorové systémy, styky, zajištění prostorové stability, požární bezpečnost

5. Ocelové modulární systémy - prvkové, prostorové systémy, styky, zajištění prostorové stability, požární bezpečnost

6. Kombinované prefabrikované systémy - vzájemné vazby, interakce různých typů nosných konstrukcí při působení silových a nesilových zatěžovacích účinků, zajištění prostorové stability

7. Demontovatelné a adaptovatelné soustavy - životní cyklus, konstrukční řešení, zajištění prostorové stability, přizpůsobení se funkčním změnám v čase, možnosti rekonfigurace, přemístění konstrukce

8. Sanitární a interiérové prvky - konstrukční systémy, možnosti využití, interakce s nosnou konstrukcí, vyvolané stavební úpravy stávající konstrukce

9. Prefabrikované obvodové pláště I - konstrukční a materiálové řešení, požadavky stavební fyziky

10. Prefabrikované obvodové pláště II - nesilové zatěžovací účinky, interakce s vnitřní konstrukcí

11. Prefabrikované nástavby a vestavby budov - možnosti využití, výhody nevýhody, interakce stávající konstrukce a nové prefabrikované konstrukce, vyvolané stavební úpravy stávající konstrukce,

12. Prefabrikované aditivní systémy pro modernizaci obvodových konstrukcí - možnosti využití, výhody nevýhody, konstrukční řešení, interakce se stávající konstrukcí, vyvolané stavební úpravy stávající konstrukce

13. Příklady realizací

Osnova cvičení:

V rámci cvičení bude provedena semestrální práce - studie na vybrané téma využití prefabrikace při návrhu nových, ale i modernizaci a stavebních úpravách stávajících objektů nebo jejich částí.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití prefabrikace při návrhu nových, ale i modernizaci a stavebních úpravách stávajících objektů nebo jejich částí.

Studijní materiály:

Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I - Základní požadavky a konstrukční systémy budov, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5101-6, Praha 2014

Kolb,J.: Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště, 3., aktualizované vydání, GRADA Publishing

Detail, english edition (journal). Detail Business Information GmbH, ISSN 0011-9571 (dostupný v Národní technické knihovně v kampusu ČVUT)

Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7838906.html