Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt KPS E

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PE1 KZ 4 4C česky
Korekvizita:
Kompletační konstrukce E (124KKT)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Kompletační konstrukce E (124KKT)
Přednášející:
Lenka Hanzalová
Cvičící:
Lenka Hanzalová, Malila Noori, Běla Stibůrková, Šárka Šilarová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo penzion). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Dominantní části projektu je stavební řešení budovy, další profese (statika, TZB) jsou řešeny pouze koncepčně (předběžné výpočty), v nezbytně nutném rozsahu. Díky práci na Projektu 1E získá student základní povědomí o komplexním přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (vzájemná interakce příslušných požadavků na stavební konstrukce).

Požadavky:

124KKT - Kompletační konstrukce

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Projekt PE1 zahrnuje:

- Stavební část (podrobně viz níže)

- Část statika (pouze základní předběžné dimenze hlavnich nosných prvků budovy)

- Část TZB (pouze koncepční řešení základních rozvodů zdravotní techniky a vytápění)

Rozsah stavební části:

- Návrh konstrukčního systému budovy (min. 2 půdorysy - typické podlaží, suterén)

- Koncepční návrh obalových konstrukcí budovy a jejich základní tepelně-technické posouzení (U)

- Půdorys typického podlaží 1:50

- Výkres tvaru/skladby stropu 1:50

- Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)

- Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + skladby vodorovných konstrukcí

- Výkres základů 1:100

- Pohled na střechu 1:100

- Pohled na fasádu (technický) 1:100

- Situace 1:500 (zahrnujcí řešení okolních ploch)

- 2 vybrané stavební detaily zadané vyučujícím 1:5, 1:2

- Technická zpráva

Cíle studia:

Student bude schopen uplatňovat komplexní přístup při návrhu stavebních konstrukcí objektů pozemních staveb.

Studijní materiály:

!Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

?Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5

?Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.

:http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-435

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
Út
St
Čt

místnost TH:A-438

08:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4145206.html