Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt KPS E

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PE1 KZ 4 4C česky
Vztahy:
Předmět 124PE1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124KKT
Úspěšné absolvování předmětu 124PE1 je podmínkou pro zápis na předmět 126BAPE.
Garant předmětu:
Jiří Pazderka
Přednášející:
Lenka Hanzalová
Cvičící:
Lenka Hanzalová, Pavel Kopecký, Malila Noori, Běla Stibůrková, Šárka Šilarová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo penzion). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt (podrobně viz níže). Výuka předmětu je profesně rozdělena mezi více kateder – dominantní je však stavební řešení budovy, zpracovávané pod vedením K124. Díky práci na Projektu 1 získá student schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost jednotlivých profesí, vzájemná interakce příslušných požadavků na stavební konstrukce).

Požadavky:

Zkouška z předmětu 124PSI2 - Pozemní stavby 2.

Odevzdání projektové dokumentace v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Průběžné konzultace výkresů a kontrola v průběhu semestru (dle požadavků vyučujícího)

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty s popisem, pro každou min. 2 půdorysy), v návaznosti na celkovou analýzu požadavků na budovu, včetně koncepčního návrhu obalových konstrukcí budovy a jejich základního tepelně-technického posouzení (U).

2. Koncepční návrh řešení klíčových stavebních detailů pro zvolenou variantu konstrukčního systému, návrh skladeb.

3. Konstrukčně statické řešení hlavních částí nosné konstrukce budovy.

4. Půdorys typického podlaží 1:50

5. Návrh základových konstrukcí budovy 1:100

6. Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50/1:100 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)

7. Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + skladby vodorovných konstrukcí

8. Tři podrobně zpracované stavební detaily zadané vyučujícím 1:5 nebo 1:2, vycházející z koncepčního návrhu klíčových detailů z úvodního návrhu konstrukčního systému.

9. Pohled na střechu 1:100

10. Pohled na fasádu (technický) 1:100

11. Situace 1:500 (zahrnujcí řešení okolních ploch, návaznostni na okolní zástavbu)

12. Technická zpráva (zpráva D.1.1. podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.)

13. Kompletace projektu, dopracování.

Cíle studia:

Student bude schopen uplatňovat komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí objektů pozemních staveb.

Studijní materiály:

!Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

?Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5

?Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.

:http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124PE1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-536

08:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
A536
St
místnost TH:A-435

10:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A435
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4145206.html