Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Specializovaný projekt 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SPB1 KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Kateřina Mertenová
Přednášející:
Ctislav Fiala, Kateřina Mertenová, Jan Růžička, Jan Tywoniak
Cvičící:
Ctislav Fiala, Kateřina Mertenová, Jan Růžička, Jan Tywoniak
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Smyslem předmětu je získat na konkrétních úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska:

- konstrukčního, technologického a materiálového (včetně environmentální analýzy)

- tepelně technického (systémová hranice, návrh obvodového pláště, posouzení skladeb konstrukcí)

- tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu (výměna vzduchu, akustika, osvětlení, oslunění, přehřívání, eliminace tepelných mostů)

- technických systémů (hospodaření s energiemi a zdroji).

Zvýšený důraz je kladen na posouzení stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí a vnitřního prostředí.

Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností při řešení témat zabývajících se problematikou environmentálně a energeticky optimalizovaných staveb a ekologické architektury, jako jsou:

- formulace problému

- návrh jeho řešení ve variantách

- vyhodnocení jednotlivých variant a výběr optimálního řešení.

Jedná se o samostatnou práci v ateliéru: „Koncepční řešení stavby nebo souboru staveb“. Zadání vychází z hotové architektonické studie.

Požadavky:

Odevzdání jednotlivých prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Průběžná konzultace prací a kontrola v průběhu semestru (dle požadavků vyučujícího).

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

- Výběr zadání

- Analýza zadaného projektu - formulace klíčových aspektů (energetická náročnost, environmentální stopa, vzduchotěsnost, stavebně fyzikální vlastnosti)

- Tvorba koncepce s cílem navrhnout energeticky šetrnou stavbu

- Konstrukční, technologické a materiálové řešení (včetně environmentální analýzy)

- Stavebně energetická koncepce (systémová hranice, návrh obvodového pláště, posouzení skladeb konstrukcí, vzduchotěsnost)

- Návrh kvalitního vnitřního mikroklimatu (výměna vzduchu, akustika, osvětlení, oslunění, přehřívání, eliminace tepelných mostů)

- Posouzení stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí a vnitřního prostředí

- Generel technických systémů (hospodaření s energiemi a zdroji)

- Vyhodnocení variant, optimalizace

- Vypracování charakteristických stavebních detailů

- Kontrolní den projektu

- Vypracování výkresové, textové a výpočtové části

- Prezentace výsledků, odevzdání, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat na konkrétních úlohách energeticky šetrných budov praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace.

Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností při řešení témat zabývajících se problematikou environmentálně a energeticky optimalizovaných staveb a ekologické architektury.

Studijní materiály:

Tywoniak, J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. Grada 2012. ISBN: 978-80-247-3832-1

Růžička, M.: Moderní dřevostavba. Grada 2014. ISBN: 978-80-247-3298-5

Márton, J. a kol.: Stavby ze slaměných balíků. 2018. ISBN: 978-80-260-5713-0

Kolb, J.: Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2275-7

Chybík, J.: Přírodní stavební materiály. Grada 2009. ISBN: 978-80-247-2532-1

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-b&kod=124SPB1 https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4914106.html#gsc.tab=0
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-438

10:00–12:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4914106.html