Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24MHK ZK česky
Garant předmětu:
Antonín Lupíšek
Přednášející:
Antonín Lupíšek
Cvičící:
Antonín Lupíšek
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Udržitelná výstavba budov, metodologie hodnocení, kritéria hodnocení (environmentální, ekonomická, sociální), stanovení kriteriálních mezí (benchmarků), multikriteriální hodnocení, stanovení vah, hodnocení environmentálních dopadů v rámci životního cyklu - LCA, metody hodnocení komplexní kvality budov, praktická aplikace hodnocení na vybraném objektu.

Požadavky:

Zájem o multikriteriální hodnocení.

Osnova přednášek:

-

Osnova cvičení:

Předmět probíhá formou průběžných konzultací konkrétních témat vybraných z výzkumných témat disertační práce studenta. Na řešené problematice si ukážeme aplikaci multikriteriálního hodnocení, které společně se studentem navrhneme a následně otestujeme na konkrétních případových studiích.

Cíle studia:

Cílem je provést studenta vývojem a aplikací multikriteriálního hodnocení v rámci jeho doktorské práce.

Studijní materiály:

Kibert C.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,ISBN 0-471-66113-9

Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB Report Publication 237, ČVUT v Praze, 2001, ISBN 80-01-02467-9

Sarja A.: Integrated Life Cycle Design of Structures, Spon Press, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1931706.html