Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Prefabrikované konstrukce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YPFS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Witzany, Radek Zigler
Přednášející:
Jiří Witzany, Radek Zigler
Cvičící:
Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Panelové obytné domy, kterých bylo v období let 1960-1995 realizováno cca 82 tis. nevyhovují v požadovaném rozsahu současné dynamicky se rozvíjející společnosti a v řadě případů vyžadují provedení regeneračních a modernizačních zásahů umožňujících jejich plné využití. Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace panelových domů, modernizace bytů v panelových domech, na problematiku uvolnění parterů panelových domů pro služby, obchody, kanceláře, fitcentra apod. Obnova, modernizace, popř. regenerace vyžadují odstranění funkčně již nevyhovujících kompletačních konstrukcí, technických zařízení, instalací a v některých případech i náročné zásahy do nosných konstrukcí. V rámci výstavby komunikačních sítí, modernizace městské zástavby apod. je v některých případech nutné provést částečnou, nebo úplnou demolici panelového objektu. V rámci regenerace panelových sídlišť se také provádí nástavba, popř. dostavba panelových domů. Realizace uvedených záměrů vyžaduje provedení průzkumu a diagnostiky nosných a obvodových konstrukcí, styků dílců a zhodnocení stavebně technického stavu a posouzení reziduální životnosti panelových konstrukcí a staveb.

Požadavky:

Pozemní stavby I (124PSI1)

Osnova přednášek:

Vývoj panelových konstrukcí v ČR a v Evropě od druhé poloviny minulého století do současnosti.

Vady a poruchy vícepodlažních panelových budov.

Obnova, rekonstrukce a regenerace panelových sídlišť a panelových budov v ČR a v Evropě.

Vybrané otázky konstrukčního a statického řešení panelových budov.

Průzkum, diagnostika a stavebně technické hodnocení konstrukcí a zůstatkové životnosti panelových budov.

Regenerace a úpravy panelových budov – zateplování panelových objektů, zřizování zelených střech, zřizování lodžií a balkonů, uvolňování parterů, nástavby a přístavby panelových budov

Modernizace bytů v panelových domech – zlepšení pohody vnitřního prostředí (zdravotní, akustické a tepelně technické), výměna kompletačních konstrukcí, modernizace hygienických zařízení, technických zařízení a rozvodů

Demolice panelových objektů, částečná a úplná

Recyklace a využití demoličních materiálů

Osnova cvičení:

organizace cvičení

zadání seminárních prací

příklady a technologie demontáže jednotlivých typů objektů

příklady použití demontovatelných pregabrikovaných konstrukcí

prezentace a odevzdání seminárních prací

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální problematikou obnovy, rekonstrukcí a modernizací panelových domů, modernizací bytů v panelových domech, problematikou uvolnění parterů panelových domů pro služby, obchody, kanceláře, fitcentra apod. Obnova, modernizace, popř. regenerace vyžadují odstranění funkčně již nevyhovujících kompletačních konstrukcí, technických zařízení, instalací a v některých případech i náročné zásahy do nosných konstrukcí. V rámci výstavby komunikačních sítí, modernizace městské zástavby apod. je v některých případech nutné provést částečnou, nebo úplnou demolici panelového objektu. V rámci regenerace panelových sídlišť se také provádí nástavba, popř. dostavba panelových domů. Realizace uvedených záměrů vyžaduje provedení průzkumu a diagnostiky nosných a obvodových konstrukcí, styků dílců a zhodnocení stavebně technického stavu a posouzení reziduální životnosti panelových konstrukcí a staveb.

Studijní materiály:

Witzany J.: Konstrukce průmyslově vyráběných stavebních systémů pozemních staveb: 1 díl – Vícepodlažní budovy; 2 díl – Halové objekty, ČVUT, Praha 1981

Witzany J., Janů K.: Průmyslová výroba staveb a architektura VI, ČVUT, Praha 1983

Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/YPFS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-334

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-335

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4927606.html