Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Rekonstrukce historických a památkových staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YRHS Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jiří Witzany (gar.), Tomáš Čejka, Radek Zigler
Cvičící:
Tomáš Čejka, Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

V období od 2. pol. 19. stol. do roku 1960 bylo v ČR realizováno více než 250 tis. dvou až pětipodlažních zděných bytových (převážně nájemních) domů v tradiční zděné technologii.

Zděné budovy z tohoto období byly realizována podle předpisů, stavebních řádů a zákonů z přelomu 19. a 20. stol. Vícepodlažní zděné nájemné domy nevyhovují v požadovaném rozsahu současným požadavkům tepelně technickým, akustickým a dalším, požadavkům dynamicky se rozvíjející společnosti a v řadě případů vyžadují provedení regeneračních a modernizačních zásahů, včetně výměny nevyhovujících a dožilých konstrukcí a zařízení umožňujících jejich další využití. Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace zděných vícepodlažních nájemních bytových domů, na historické konstrukce a materiály, problematiku degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických zděných bytových staveb, jejich reziduální životnost, poruchy a rekonstrukce historických staveb a jejich částí. Dále je předmět zaměřen na problematiku zlepšení pohody vnitřního prostředí, výměna kompletačních konstrukcí, výplní otvorů apod. je nedílnou součástí modernizace těchto budov.

Požadavky:

Konstrukce pozemních staveb 2

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6

!Balík, M., Solař, J.: 100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada Publishing, a.s. 2011, ISBN 978-80-247-3656-3

!Beránek, J., Macek P.: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ 2015, ISBN 978-80-7480-037-5

?Zprávy památkové péče, časopis státní památkové péče, ISBN 9771210553006

?Průzkumy staveb, odborný časopis NPÚ, ISBN 1212-1487

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-334

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:A-334

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:A-334

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24667305.html