Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rekonstrukce historických a památkových staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YRHS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Witzany
Přednášející:
Tomáš Čejka, Jiří Witzany, Radek Zigler
Cvičící:
Tomáš Čejka, Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

V období od 2. pol. 19. stol. do roku 1960 bylo v ČR realizováno více než 250 tis. dvou až pětipodlažních zděných bytových (převážně nájemních) domů v tradiční zděné technologii.

Zděné budovy z tohoto období byly realizována podle předpisů, stavebních řádů a zákonů z přelomu 19. a 20. stol. Vícepodlažní zděné nájemné domy nevyhovují v požadovaném rozsahu současným požadavkům tepelně technickým, akustickým a dalším, požadavkům dynamicky se rozvíjející společnosti a v řadě případů vyžadují provedení regeneračních a modernizačních zásahů, včetně výměny nevyhovujících a dožilých konstrukcí a zařízení umožňujících jejich další využití. Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace zděných vícepodlažních nájemních bytových domů, na historické konstrukce a materiály, problematiku degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických zděných bytových staveb, jejich reziduální životnost, poruchy a rekonstrukce historických staveb a jejich částí. Dále je předmět zaměřen na problematiku zlepšení pohody vnitřního prostředí, výměna kompletačních konstrukcí, výplní otvorů apod. jako nedílné součásti modernizace těchto budov.

Požadavky:

Pozemní stavby I (124PSI1)

Osnova přednášek:

Historické konstrukce a materiály zděných nájemních domů.

Současné a historické předpisy pro navrhování zděných vícepodlažních domů.

Degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických zděných nájemních domů.

Stavebně technický a historický průzkum zděných nájemních domů, hodnocení. výsledků průzkumu a metody stavební diagnostiky.

Poruchy a rekonstrukce zděných konstrukcí (stěny, klenby) zděných nájemních domů.

Poruchy a rekonstrukce dřevěných konstrukcí (stropy a krovy) zděných nájemních domů.

Navrhování rekonstrukcí a obnovy zděných nájemních domů - postupy, technologie, materiály, kompletační konstrukce, technická zařízení a rozvody, výplně otvorů.

Příklady realizace obnovy, modernizací a rekonstrukcí zděných nájemních domů a jejich částí.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s organizací cvičení a způsobem zadání dílčích semestrálních úloh.

2. Výběr a zadání konstrukce/tématu semestrální práce jednotlivým skupinám studentů, výběr vhodného objektu.

4. - 11. Zpracování a průběžné konzultace zadaného tématu.

12. Prezentace zpracované semestrální práce, diskuze.

13. Odevzdání finální úlohy (v digitální formě) v zápočtovém týdnu (upload na stránce předmětu)

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí v oblasti obnovy a rekonstrukce zděných nájemních objektů z přelomu 19. a 20. stol. Důraz je kladen, kromě konstrukční problematiky, také na otázky stavební fyziky a energetické náročnosti těchto staveb.

Studijní materiály:

!Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6

!Balík, M., Solař, J.: 100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada Publishing, a.s. 2011, ISBN 978-80-247-3656-3

!Beránek, J., Macek P.: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ 2015, ISBN 978-80-7480-037-5

?Zprávy památkové péče, časopis státní památkové péče, ISBN 9771210553006

?Průzkumy staveb, odborný časopis NPÚ, ISBN 1212-1487

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/YRHS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24667305.html