Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt 1-Q

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PR1Q KZ 5 4C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pozemní stavby 3Q (124PS3Q)
Přednášející:
Marek Pokorný
Cvičící:
Petr Hejtmánek, Karolina Nedomová, Marek Pokorný
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmětem projektu je stavební a konstrukční návrh občasné stavby (např. administrativní budova, škola, mateřská škola, úřad, stavba pro kulturu). Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení a získává schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce). V první fázi projektu je zpracovávána variantní studie konstrukčního systému objektu. V následující fázi projektu jsou řešeny 2 hlavní části, a to architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční návrh (statika). Navržená budova v dalším semestru v rámci projektu 124PR2Q navazuje požárně bezpečnostním řešení stavby včetně posouzení vybraných konstrukcí na účinek požáru.

Požadavky:

PS01 - zápočet

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Probíhají formou konzultací a příležitostných skupinových výkladů související problematiky. Sledována je účast studentů na projektech a konzultace.

Cíle studia:

Uplantnění komplexního přístupu při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí objektů pozemních staveb.

Studijní materiály:

!HÁJEK, Petr a České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta. Konstrukce pozemních staveb 10: nosné konstrukce I. 2. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 9788001022436;8001022439.

!WITZANY, Jiří. Konstrukce pozemních staveb 20. Vyd. 2., přeprac. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03422-4.

!DOSEDĚL, Antonín. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 2. dopl. vyd. (upr. dot.). Praha: Sobotáles, 1999. ISBN 8085920158.

?NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník: konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 9788086817231;8086817237.

?NOVOTNÝ, Jan a Josef MICHÁLEK. Pozemní stavitelství v kresbách: pro 1. až 4. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2006., ISBN 8086817164

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-834

10:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A834
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3327406.html