Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kompletační konstrukce R

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124KKR Z,ZK 6 2P+3C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 124KKR je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 124SF1
Předmět 124KKR lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124SF1
Garant předmětu:
Pavel Kopecký, Šárka Šilarová
Přednášející:
Pavel Kopecký, Šárka Šilarová
Cvičící:
Martin Bursík, Pavel Kopecký, Šárka Šilarová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.

Požadavky:

SF 1

Osnova přednášek:

1. Obalové konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, normy a předpisy

2 Jednoplášťové ploché střechy - principy návrhu, stavebně fyzikální analýza, materiálové a konstrukční varianty, konstrukční detaily

3. Dvouplášťové a lehké ploché střechy - materiálové a konstrukčně skladebné varianty - konstrukční detaily.

4 Provozní a zelené střechy - stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně varianty - konstrukční detaily

5. Šikmé střechy - principy návrhu šikmých a strmých střešních skladeb - řešení dodatečného zateplení podkroví

6. Šikmé střechy -Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů šikmých i strmých střech

7. Zateplovací systémy - kontaktní - konstrukční principy a zásady navrhování

8. Zateplovací systémy - konstrukční řešení dvouplášťových zateplovacích systémů materiálové a konstrukčních varianty

9. Teorie tvorby otvorových výplní - funkční a připojovací spára - předpoklady pro zachování vlastností v zabudovaném stavu

10. Podlahy - funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení, základní detaily.

11. Podhledy, příčky - funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení, základní detaily.

12. Lehké obvodové pláště - systémy modulových a kostrových fasád, předsazených a vestavěných, tvorba detailů.

13. Shrnutí učiva, opakování a dotazy

Osnova cvičení:

1. Zadání úloh plochá a šikmá střecha - Návrh a posouzení skladby plochého střešního pláště

2. Návrh a posouzení skladby plochého střešního pláště (tepelná technika, stabilita, odvodnění), Půdorys + řez

3. Detaily, technická zpráva

4. Návrh a posouzení skladby šikmého střešního pláště.

5. Návrh a posouzení skladby střešního pláště (tepelná technika, stabilita, odvodnění), Půdorys + řez

6. Detaily, technická zpráva

7. Odevzdání úloh plochá a šikmá střecha Zadání úlohy - Návrh a posouzení obvodového pláště

8. Návrh a posouzení obvodového pláště (tepelná technika, stabilita).Detaily, technická zpráva.

9. Výběr a zabudování otvorové výplně, detaily a technická zpráva.

10. Návrh a posouzení dvou variant příček (stavebně fyzikální posouzení)

11. Návrh a posouzení dvou podlah (stavebně fyzikální posouzení)

12. Odevzdání úloh – obvodový plášt, otvorová výplň, podlaha a příčka

Cíle studia:

Student bude schopen provádět stavebně fyzikální a konstrukční analýzu a návrh plochých střech, podlah, příček, obalových stěnových konstrukcí a otvorových výplní.

Studijní materiály:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8

Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x

Hájek – Novák – Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3

Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

Kolektiv autorů: Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 2014, ISBN 978-80-260-6187-8

Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením, Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7.

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8

Poznámka:
Další informace:
-
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-219

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Čt
místnost TH:A-334

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-334

17:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4203406.html