Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Kompletační konstrukce R

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124KKR Z,ZK 6 2P+3C česky
Korekvizita:
Stavební fyzika 1 (124SF1)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Stavební fyzika 1 (124SF1)
Přednášející:
Šárka Šilarová (gar.), Běla Stibůrková (gar.), Vladimír Žďára
Cvičící:
Šárka Šilarová (gar.), Běla Stibůrková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Obalové konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, normy a předpisy.

2. Jednoplášťové ploché střechy - principy návrhu, stavebně fyzikální analýza, materiálové a konstrukční varianty, konstrukční detaily.

3. Dvouplášťové a lehké ploché střechy - materiálové a konstrukčně skladebné varianty - konstrukční detaily.

4. Provozní a zelené střechy - stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně varianty - konstrukční detaily.

5. Šikmé střechy - principy návrhu šikmých a strmých střešních skladeb - řešení dodatečného zateplení podkroví.

6. Šikmé střechy -Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů šikmých i strmých střech.

7. Zateplovací systémy - kontaktní - konstrukční principy a zásady navrhování.

8. Zateplovací systémy - konstrukční řešení dvouplášťových zateplovacích systémů materiálové a konstrukčních varianty.

9. Teorie tvorby otvorových výplní ? funkční a připojovací spára - předpoklady pro zachování vlastností v zabudovaném stavu.

10. Teorie tvorby otvorových výplní ? Zasklívací spára a zasklívací jednotky -druhy skel, základy tvorby zasklívacích spár, clonící elementy, větrací mřížky.

11. Podlahy - funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení, základní detaily.

12. Podhledy, příčky - funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení, základní detaily.

13. Praktické ukázky - životnost, interakce materiálů, rozbor vad a poruch.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8

!Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3

!Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

!Kolektiv autorů : Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 2014, ISBN 978-80-260-6187-8

?Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-219

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C219

místnost TH:A-334

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:A-334

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4203406.html