Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24MTV ZK 2P česky
Přednášející:
Zbyněk Svoboda (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na numerické modelování transportu tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a v budovách. Diskutována je problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (např. šíření tepla prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. Hlavní důraz je kladen na praktickou aplikaci CFD (computational fluid dynamics) modelování při řešení vybraných problémů stavební fyziky (např. šíření vzduchu, tepla a vodní páry v různě provozovaných místnostech s různými zdroji tepla, vliv netěsností v konstrukcích na jejich vlhkostní chování, tepelně-vlhkostní chování konstrukcí se vzduchovými dutinami apod.). Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si diskutované jevy a procesy na konkrétních příkladech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Komplexní šíření vlhkosti

- vliv zabudované vlhkosti

- vliv slunečního záření

- vliv srážek

2. Komplexní šíření vlhkosti

- praktické výpočty v programu WUFI 1D

3. Komplexní šíření vlhkosti

- praktické výpočty v programu WUFI 2D

4. CFD analýza

- základní principy

5. CFD analýza

- vytváření modelu v programu Flovent

6. CFD analýza

- okrajové podmínky a definice výpočetní sítě

7.-8. CFD analýza

- modelové příklady

9.-13. CFD analýza

- samostatná práce

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty doktorandského studia se sofistikovanými zahraničními výpočetními programy pro stavební fyziku.

Studijní materiály:

Manuály k programům a podklady na webu vyučujícího.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24436505.html