Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Modelování dynamiky požáru a evakuace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124MDPE Z,ZK 7 3P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na aktuální témata požárního inženýrství (tzv. performance-based design) v oblasti specifického chování osob při evakuaci a dynamiky požáru v budovách. Obsah navazuje na předchozí základní znalost posluchačů v preskriptivním hodnocení požární bezpečnosti staveb využívající normové postupy, tabulkové hodnoty nebo zjednodušené matematické vztahy. Předmět je dále zaměřen na chování a experimentální zjišťování požárně technických charakteristik stavebních materiálů, principy dynamiky a rozvoje požáru v uzavřeném prostoru stavby ve formě analytických vztahů a matematických simulací (zónové a CFD požární modely) včetně modelování chování osob při evakuaci.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!WALD, František, Marek POKORNÝ a kol. Modelování dynamiky požáru v budovách [online]. Praha: ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-05633-2.

!KARLSSON, Björn a James G. QUINTIERE. Enclosure fire dynamics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2000. Environmental and energy engineering series. ISBN 978-0-8493-1300-4.

?SFPE handbook of fire protection engineering. 3rd ed. Bethesda, Md.: Society of Fire Protection Engineers, c2002. ISBN 0877654514.

?QUINTIERE, James G. Fundamentals of fire phenomena. Chichester: John Wiley, c2006. ISBN 0470091134.

:Fire Dynamics Simulator User's Guide. 6th ed. NIST, Fire Research Division Engineering Laboratory Gaithersburg, Maryland, USA, 2014.

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124MDPE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4939106.html