Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24EMA ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Nováček
Přednášející:
Jiří Nováček
Cvičící:
Jiří Nováček
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Tento předmět volně souvisí s předmětem „Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice“, na rozdíl od něj se věnuje především měření akustických vlastností stavebních prvků a budov.

Požadavky:

Alespoň základní znalosti z oboru akustiky budov.

Osnova přednášek:

Úvod (přehled základních akustických pojmů a veličin, význam měření ve stavební akustice)

Přístrojové vybavení (měřicí mikrofony, zvukové analyzátory, akustické kalibrátory a další příslušenství)

Měření hladin akustického tlaku (exponenciální časové vážení, lineární průměrování, maximální, ekvivalentní, procentní hladiny, frekvenční vážení funkcí A a C, decibelová stupnice)

Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti (požadavky na akustické laboratoře a přístrojové vybavení, měření (laboratorní) neprůzvučnosti stěn, stropů, akustických obkladů, oken, malých technických prvků, apod.)

Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti (požadavky na akustické laboratoře a přístrojové vybavení, měření (laboratorní) hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropů, měření snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahami)

Měření zvukové izolace na stavbách (požadavky na přístrojové vybavení, postup zkoušek, vyhodnocení výsledků)

Měření doby dozvuku (metoda přerušeného šumu) (požadavky na přístrojové vybavení, postup zkoušek, vyhodnocení výsledků)

Měření doby dozvuku (metoda integrované impulsové odezvy) a měření dalších veličin v prostorové akustice

Jiné měřicí metody používané v oboru akustiky budov, měření ztrátového činitele, odporu proti proudění vzduchu a činitele zvukové pohltivosti

Měření hluku ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru staveb

Měření hluku z dopravy

Nejistoty měření akustických veličin a jejich uplatnění při vyhodnocení výsledků

Legislativa a požadavky, shrnutí

Osnova cvičení:

Měření vzduchové neprůzvučnosti v laboratoři nebo in situ

Měření kročejové neprůzvučnosti v laboratoři nebo in situ

Měření doby dozvuku

Měření hluku ze stacionárního zdroje

Zpracování výsledků měření, zprávy ze zkoušek, konzultace

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů se zkušebními metodami, které se ve stavební a prostorové akustice používají pro ověřování skutečných akustických vlastností stavebních prvků, budov a zdrojů zvuku. Studenti si osvojí základy měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, hluku z technického zařízení budov a parametrů prostorové akustiky.

Studijní materiály:

! ČSN EN ISO 10140 Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí, všechny části

! ČSN EN ISO 16283 Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, všechny části

! ČSN EN ISO 3382 Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky, všechny části

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6021506.html