Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Poruchy, degradace, rekonstrukce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PDRC Z,ZK 3 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 124PDRC lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124PSI2
Garant předmětu:
Tomáš Čejka, Jiří Witzany
Přednášející:
Tomáš Čejka, Jiří Witzany
Cvičící:
Tomáš Čejka, Aneta Libecajtová, Jiří Witzany
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

V přednáškovém cyklu jsou studenti seznámeni s problematikou související s ochranou (nejen) historických a památkově chráněných staveb. Zejména se jedná o vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení; nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření; trvanlivost a spolehlivost; mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy; poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí a diagnostika staveb.

Požadavky:

Pozemní stavby 1 (124PSI1)

Osnova přednášek:

Degradační procesy, vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy, nesilové a cyklické účinky

Mechanismy porušování stavebních materiálů a konstrukcí. Interakce konstrukcí a materiálů.

Průzkumy, diagnostika a hodnocení konstrukcí - stavebně technický průzkum budov.

Sanace a ochrana vlhkého zdiva historických zděných budov, zdroje a příčiny zvýšené vlhkosti staveb

Zakládání historických zděných budov, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Svislé historické nosné zděné konstrukce, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Klenbové historické konstrukce, statické působení, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Dřevěné stropní konstrukce historických zděných budov, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Historické ploché klenby a keramické stropy, konstrukčně statické řešení, sanace a rekonstrukce.

Historické hrázděné a roubené stavby, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Krovy historických budov, statické působení, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Charakteristické vady a poruchy historických betonových a železobetonových konstrukcí, sanace a rekonstrukce.

Charakteristické vady a poruchy historických ocelových konstrukcí, sanace a rekonstrukce.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s organizací cvičení a způsobem zadání dílčích semestrálních úloh.

2. Výběr a zadání konstrukce/tématu semestrální práce jednotlivým skupinám studentů, výběr vhodného objektu.

3. - 11. Zpracování a průběžné konzultace zadaného tématu.

13. Prezentace finální verze semestrální práce a její odevzdání

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta s komplexní problematikou poruch, sanací a rekonstrukcí stavebních konstrukcí a jejích částí. V rámci přednáškového cyklu budou studentům představena problematika degradací stavebních materiálů, zatěžovacích účinků a vlivů, problematika vad a poruch jednotlivých druhů stavebních konstrukcí. Dále budou přednášky zaměřeny a průzkumy a hodnocení stavebně technického stavu objektů, analýzu příčin poruch a následně vhodná sanační opatření.

Studijní materiály:

!Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6

!Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999, ISBN 80-902697-5-3

!Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996, ISBN 978-80-01-01156-0

?Witzany, J. a kol.: PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04488-9

?Vinař, J.: Historické krovy, Grada, Praha 2010, ISBN 978-80-24-73038-7

?Vinař, J.: Konstrukce historických staveb, STOP, Praha 2006, ISBN 978-80-86-65705-9

?Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb, Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-24-72672-4

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/PDRC
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-333

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-333

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
St
místnost TH:A-334

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-334

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-334

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-433

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
Čt
místnost TH:C-219

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5563306.html