Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BIM pro pozemní stavby 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YBM1 Z 4 1P+3C česky
Garant předmětu:
Jan Růžička
Přednášející:
Stanislav Frolík, Renáta Hoďánková, Pavel Chour, Petr Matějka, Petr Pánek, Kateřina Šenfeld, Jakub Veselka
Cvičící:
Robert Bouška, Renáta Hoďánková, Pavel Chour, Hana Kabrhelová, Petr Pánek, Kateřina Šenfeld, Jakub Veselka
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Informační model budovy (BIM) základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit. Komplexní přehled o BIM problematice i na jiných platformách. V praktické části předmětu je cílem procvičit tvorbu informačního modelu budovy jednoduché budovy (BIM) na platformě Autodesk Revit.

Požadavky:

základní povědomost o stavebních konstrukcích, znalost zakreslování stavebních výkresů, ochota se naučit něco nového. Není požadována žádná předchozí zkušenost s BIM.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu a do BIM, základní pojmy, spolupráce, předávání/sdílení dat, BIM v životním cyklu stavby, historie a budoucnost BIM

2.BIM v praxi

3. Facility Management v návaznosti na informační model stavby

4. BIM a TZB - modelování, kolize

5. Management a ekonomie v BIM

6. BIM a dopravní stavby

Osnova cvičení:

1. BIM - základní pojmy, spolupráce, předávání/sdílení dat, BIM v životním cyklu stavby.

2. Analýzy v BIMu - model koncepční/objemový.

3. Pracovní prostředí, práce se 3D modelem, tvorba 2D pohledů. Tvorba elementů a editace.

4. Tvorba 3D modelu, Levels, Grid, referenční/pracovní rovina. Vlastnosti instance vs. vlastnosti typu.

5. Vazby a spojování prvků, detekce kolizí. Revit vs. IFC standard. Tvorba LOP. LoD.

6. 3D model - zařizovací předměty, místnosti (prostory/zóny), popisky, poznámky. Výkazy. Parametry.

7. Rampy, schodiště, zábradlí, projektové standardy. 2D a 3D detail, kótování.

8. Střechy, krov, vazníky, výkaz řeziva. Výkres tvarů trámového železobetonového stropu, množství betonu.

9. Terén z geodetických.dat, sdílené souřadnice, souřadnice projektu, spolupráce s DWG, link RVT.

10. Model koncepční hmoty, studie oslunění, varianty, energetická analýza.

11. BIM a TZB - modelování, kolize

12. Management a ekonomie v BIM. Facility Management v návaznosti na informační model stavby

13. BIM a dopravní stavby.

Cíle studia:

Výstupem předmětu bude schopnost studenta:

1.vytvořit informační model budovy zahrnující 3D vizualizace a 2D prováděcí projektovou dokumentaci, vykreslení detailů, včetně dat pro FM

2. kontrolovat správnost modelu (prostorové kolize i obsažená informační data)

3. pochopit organizaci dat v BIM modelu, orientovat se ve výměnných datových formátech pro fázi projektu i FM

4.získat přehled o profesní spolupráci na BIM modelu

5.uvědomit si nutnost komunikace

Studijní materiály:

http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1

http://issuu.com/oktaedr/docs/oktaedr_revit_ve_stavebni_praxi

Revit help, uživatelská fóra a výuková videa

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-377

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
St
místnost TH:B-377

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
místnost TH:A-532a

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A532a
místnost TH:C-202

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4533406.html