Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124P01C KZ 6 4C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pozemní stavby 2I (124PSI2)
Stavební fyzika (124SF01)
Přednášející:
Jiří Pazderka (gar.), Martin Jiránek
Cvičící:
Jiří Pazderka (gar.), Petr Bílý, Iva Broukalová, Eva Burgetová, Tomáš Čejka, Ctislav Fiala, Michaela Frantová, Stanislav Frolík, Lenka Hanzalová, Hana Hanzlová, Taťana Holoušová, Anna Horáková, Josef Jettmar, Martin Jiránek, Daniel Jirásko, Pavel Kopecký, Jan Kos, Pavel Košatka, Ilona Koubková, Lenka Maierová, Jan Mukařovský, Jiří Nováček, Josef Novák, Eva Pazderková, Jan Růžička, Jan Salák, Kamil Staněk, Zbyněk Svoboda, Šárka Šilarová, Martin Tipka, Miroslav Urban, Jitka Vašková, Jaroslav Vychytil, Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo jiný objekt, např. mateřská škola penzion, apod.). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Výuka předmětu je komplexně zaměřena a profesně je rozdělena mezi více kateder - dominantní je však stavební řešení budovy. Dalšími řešenými částmi jsou: statický návrh nosné konstrukce, řešení technických zařízení budovy a návrh spodní stavby (zakládání). Řešením zadání předmětu Projekt 1 student získává schopnost komplexního přístupu k návrhu budovy v souladu se současnými poznatky a předpisy. Cílem výuky je zejména získání schopnosti vnímaní problematiky návrhu staveb v širších souvislostech (návaznost jednotlivých profesí, vzájemná interakce požadavků na stavební konstrukce).

Požadavky:

124PS01 - Pozemní stavby

124SF01 - Stavební fyzika

Osnova přednášek:

Projekt 1 zahrnuje:

- Stavební část (K124)

- Část statika (K133+K134)

- Část zakládání (K135)

- Část TZB (K125)

Osnova cvičení:

Rozsah stavební části projektu:

- Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty s popisem, pro každou min. 2 půdorysy)

- Koncepční návrh obalových konstrukcí budovy a jejich základní tepelně-technické posouzení (U)

- Půdorys typického podlaží 1:50

- Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50/1:100 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)

- Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + skladby vodorovných konstrukcí

- Komplexní řez obvodovým pláštěm 1:20

- Pohled na střechu 1:100

- Pohled na fasádu (technický) 1:100

- Situace 1:500 (zahrnujcí řešení okolních ploch, návaznostni na okolní zástavbu)

- 2 podrobně zpracované stavební detaily zadané vyučujícím 1:5 nebo 1:2

- Technická zpráva

Cíle studia:

Student bude schopen uplatňovat komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí objektů pozemních staveb.

Studijní materiály:

!Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

?Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5

?Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.

:http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124P01C
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-433

12:00–15:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A433
místnost TH:A-333

14:00–17:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A333
místnost

14:00–17:50
(paralelka 107)
St
místnost TH:A-833

12:00–15:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A833
místnost TH:A-435

16:00–19:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
místnost TH:A-334

14:00–17:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:A-433

14:00–17:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A433
místnost TH:A-335

14:00–17:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120506.html