Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124P01C KZ 6 4C česky
Vztahy:
Předmět 124P01C lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124SF01
Předmět 124P01C lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124PSI2
Úspěšná klasifikace předmětu 124P01C je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 123P02C
Úspěšná klasifikace předmětu 124P01C je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124P02C
Úspěšná klasifikace předmětu 124P01C je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 125P02C
Úspěšná klasifikace předmětu 124P01C je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133P02C
Úspěšná klasifikace předmětu 124P01C je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 134P02C
Úspěšná klasifikace předmětu 124P01C je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 135P02C
Úspěšné absolvování předmětu 124P01C je podmínkou pro zápis na předmět 102BAPC.
Garant předmětu:
Jiří Pazderka
Přednášející:
Martin Jiránek, Kateřina Mertenová, Jiří Pazderka
Cvičící:
Petr Bílý, Iva Broukalová, Eva Burgetová, Tomáš Čejka, Jakub Dolejš, Pavla Dvořáková, Ctislav Fiala, Michaela Frantová, Stanislav Frolík, Lenka Hanzalová, Hana Hanzlová, Taťana Holoušová, Anna Horáková, Martin Jiránek, Ilona Koubková, Matyáš Kožich, Vojtěch Mazanec, Kateřina Mertenová, Jan Mukařovský, Malila Noori, Jiří Nováček, Jiří Novák, Josef Novák, Jiří Pazderka, Zdeněk Sokol, Kamil Staněk, Zbyněk Svoboda, Šárka Šilarová, Martin Tipka, Miroslav Urban, Jitka Vašková, Lukáš Velebil, Zuzana Veverková, Jaroslav Vychytil, Alena Zemanová, Radek Zigler, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo jiný objekt, např. mateřská škola penzion, apod.). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Výuka předmětu je komplexně zaměřena a profesně je rozdělena mezi více kateder - dominantní je však stavební řešení budovy. Dalšími řešenými částmi jsou: statický návrh nosné konstrukce, řešení technických zařízení budovy a návrh spodní stavby (zakládání). Řešením zadání předmětu Projekt 1 student získává schopnost komplexního přístupu k návrhu budovy v souladu se současnými poznatky a předpisy. Cílem výuky je zejména získání schopnosti vnímaní problematiky návrhu staveb v širších souvislostech (návaznost jednotlivých profesí, vzájemná interakce požadavků na stavební konstrukce). Součástí výstupů je prezentace práce studenta.

Požadavky:

Zkoušky z předmětů 124PSI2 - Pozemní stavby 2 a 124SF01 - Stavební fyzika.

Odevzdání projektové dokumentace v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Průběžné konzultace výkresů a kontrola v průběhu semestru (dle požadavků vyučujícího)

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty s popisem, pro každou min. 2 půdorysy), v návaznosti na celkovou analýzu požadavků na budovu, včetně koncepčního návrhu obalových konstrukcí budovy a jejich základního tepelně-technického posouzení (U).

2. Koncepční návrh řešení klíčových stavebních detailů pro zvolenou variantu konstrukčního systému, návrh skladeb.

3. Konstrukčně statické řešení hlavních částí nosné konstrukce budovy.

4. Půdorys typického podlaží 1:50

5. Návrh základových konstrukcí budovy 1:100

6. Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50/1:100 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)

7. Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + skladby vodorovných konstrukcí

8. Tři podrobně zpracované stavební detaily zadané vyučujícím 1:5 nebo 1:2, vycházející z koncepčního návrhu klíčových detailů z úvodního návrhu konstrukčního systému.

9. Pohled na střechu 1:100

10. Pohled na fasádu (technický) 1:100

11. Situace 1:500 (zahrnujcí řešení okolních ploch, návaznostni na okolní zástavbu)

12. Technická zpráva (zpráva D.1.1. podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.)

13. Kompletace projektu, dopracování.

Cíle studia:

Student bude schopen uplatňovat komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí objektů pozemních staveb.

Studijní materiály:

!Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

?Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5

?Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.

:http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124P01C
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-433

12:00–15:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-333

14:00–17:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
A333
St
místnost TH:B-479

10:00–13:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
B479
místnost TH:A-335

16:00–19:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-833

12:00–15:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-435

14:00–17:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
A435
místnost TH:A-433

14:00–17:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
A433
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120506.html