Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kompletační konstrukce L

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124KKL Z,ZK 6 2P+3C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 124KKL je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 124SF01
Předmět 124KKL lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124SF01
Garant předmětu:
Šárka Šilarová
Přednášející:
Hana Gattermayerová, Šárka Šilarová, Vladimír Žďára
Cvičící:
Lenka Hanzalová, Pavel Kopecký, Šárka Šilarová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět se v první části zabývá komplexním návrhem halových a výškových budov, zejména vlivem okrajových podmínek na výběr materiálových a konstrukčních variant a s důrazem na obalové konstrukce. Ve druhé, rozsáhlejší části se přehledně probírají principy řešení střech, obvodových stěn, výplní otvorů a vnitřních kompletačních konstrukcí pro různé druhy budov.

Požadavky:

SF 1

Osnova přednášek:

1. Zatížení ve vztahu k obalovým konstrukcím - zatížení větrem - metodika výpočtu dle EN, zatížení na fasádní prvky a střešní pláště, zatížení sněhem – specifické případy zatížení – převis sněhu, sněžníky, nesilová zatížení, mimořádná zatížení

2. Střešní konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy, požadavky, tvarové řešení materiálové řešení, normy a předpisy

3. Ploché střechy - stavebně fyzikální problematika navrhování plochých střech, materiálové řešení (krytiny, tepelné izolace)

4. Ploché střechy - principy návrhu, skladebné varianty (jednoplášťové, lehké střechy, provozní střechy a dvouplášťové střechy)

5. Konstrukční detaily plochých střech jednoplášťových, lehkých, provozních a dvouplášťových - tvorba detailů

6. Obvodové pláště – Kontaktní systémy – předpisy, požadavky, součinitel prostupu tepla, bilance vlhkosti, vnitřní povrchová teplota, včetně návrhu kotevního systému, Principy detailů

7. Fyzikální analýza a specifika návrhu obalových konstrukcí – vývoj normových požadavků, možnosti, důsledky, rizika

8. Obvodové pláště - dvouplášťová řešení „těžkých“ obvodových konstrukcí, důvody, materiály, příklady možných řešení. Principy detailů

9. Výplně otvorů - okna, vrata, dveře, výkladce – funkce a požadavky, materiálové možnosti, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti, normové požadavky, zejména z tepelně technického a akustického hlediska. Detaily

10. Vnitřní kompletační konstrukce - příčky a podhledy - požadavky , zejména z akustického hlediska, možné konstrukce, materiály, normové požadavky. Detaily

11. Vnitřní kompletační konstrukce – podlahy – požadavky, dělení, konstrukční možnosti a souvislosti. Akustika, podlahy zdvojené, sportovní, průmyslové, dlažby. Detaily

12. Lehké obvodové pláště – seznámení se systémy, požadavky, materiálová řešení, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti. Systémy modulových a kostrových fasád, předsazených a vestavěných. Tvorba přerušení tepelných mostů, principy detailů. Problematika přehřívání budovy. Typy a možnosti zasklení.

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Zadání 1. úlohy - Nosná konstrukce vícepodlažní budovy nebo halového objektu

2. Návrh a posouzení nosné konstrukce vícepodlažní budovy nebo halového objektu (ztužující prvky, limitní vodorovné deformace). Výsek nosné konstrukce – půdorys a řez.

3.Dokončení návrhu nosné konstrukce vícepodlažní budovy nebo halového objektu. Zadání 2. úlohy – plochá střecha na objektu z úlohy č. 1.

4. Odevzdání 1. Úlohy. Návrh a posouzení skladby střešního pláště.

5.Návrh a posouzení skladby střešního pláště (tepelná technika, stabilita, odvodnění), Půdorys + řez.

6.Detaily, technická zpráva

7.Odevzdání 2. Úlohy. Zadání úlohy č. 3 - Návrh a posouzení obvodového pláště (tepelná technika, stabilita).

8.Detaily, technická zpráva.

9.Výběr a zabudování otvorové výplně, detaily a technická zpráva.

10.Návrh a posouzení dvou variant příček (stavebně fyzikální posouzení)

11.Návrh a posouzení dvou podlah (stavebně fyzikální posouzení)

12.Rezerva Odevzdání 3. Úlohy.

13.Zápočet.

Cíle studia:

Student bude schopen provádět stavebně fyzikální a konstrukční analýzu a návrh plochých střech, podlah, příček, obalových stěnových konstrukcí a otvorových výplní.

Studijní materiály:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005

Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991

Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990

Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992

Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997

Firemní literatura

Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009.

Fajkoš – Novotný: Střechy – základní konstrukce. Praha, Grada Publishing, a. s. 2003, ISBN 80-247-0681-4.

Novotný – Misar- Šutliak: Hydroizolace plochých střech – poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.

Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením, Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7.

Poznámka:
Další informace:
-
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-433

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-433

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
St
Čt

místnost TH:C-202

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4159406.html