Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zakreslování stavebních konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XZK Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Michal Ženíšek
Přednášející:
Michal Ženíšek
Cvičící:
Veronika Kačmaříková, Zuzana Rácová, Michal Ženíšek
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AutoCADu.

Požadavky:

Odevzdání 5 výkresů vypracovaných podle technických norem ČSN 01 3420 a ČSN 013481.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Seznámení se zásady zobrazování 3D objektů, rozmístění kresby na výkrese, popisové pole, měřítko. Vynesení svislých nosných stěn do půdorysu, zakreslení oken a dveří v obvodových stěnách a jejich okótování.

Zadání výkresu č. 1: Půdorys RD (1:50)

2. Vynesení příček, zakreslení dveří a jejich okótování. Výpočet a zakreslení schodiště. Příprava výkresu pro tisk.

3. Vytvoření kuchyně a koupelny, doplnění obkladů a zařizovacích předmětů. Vytvoření legendy místností a legendy materiálů.

4. Vyznačení polohy svislého řezu do půdorysu. Vynesení nosných konstrukcí svislého řezu, vyznačení oken a dveří, nadpraží, zakreslení schodiště. Zakreslení základů, upraveného a původního terénu.

Zadání výkresu č. 2: Svislý řez (1:50)

5. Zakreslení skladby ploché střechy, okótování a vyšrafování výkresu. Vytvoření legendy materiálů.

6. Příprava pro výkres tvaru a skladby. Zakreslení svislých nosných konstrukcí, okenních a dveřních otvorů, vyznačení překladů, okótování výkresu.

7. Vyznačení železobetonových prvků, vytvoření sklopených řezů stropními deskami. Výpis překladů a železobetonových prvků.

Zadání výkresu č. 3: Výkres tvaru (1:50)

8. Zakreslování prefabrikované stropní konstrukce (Spirolly), sklopené řezy, okótování.

Zadání výkresu č. 4: Výkres skladby (1:50)

9. Zakreslování prefamonolitického stropu (vložky MIAKO), sklopené řezy, okótování. Výpis překladů a železobetonových prvků.

10. Stažení mapových podkladů z ČÚZK, umístění objektu do mapy, zakreslení inženýrských sítí a ostatních prvků do mapy.

Zadání výkresu č. 5: Situace (1:200)

11. Okótování a vyšrafování výkresu. Vytvoření legendy a vysvětlivek.

12.Konzultace / rezerva

13.Konzultace a udělení zápočtu

Cíle studia:

Seznámit absolventy gymnázia s tvorbou projektové dokumentace a pravidly zakreslování výkresů pozemních staveb a vyrovnat tak jejich znalosti v tomto oboru s absolventy průmyslových škol. V předmětech pozemního stavitelství (např. PSA1, PSI1, atd.) se již znalost zakreslování vyžaduje a je pouze stručně zopakována.

Studijní materiály:

1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.

2. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005

3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009

4. Online nápověda AutoCADu dostupná z: https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2023/CSY/

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124XZK
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-532a

14:00–15:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A532a
Út
St
Čt

místnost TH:A-532a

12:00–13:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
A532a
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-377

14:00–15:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B377
Út
místnost TH:B-377

14:00–15:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B377
St
místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
A532a
Čt
místnost TH:A-532a

08:00–09:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
A532a
místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
A532a
místnost TH:A-532a

14:00–15:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
A532a

místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
A532a
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2780906.html