Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dřevostavby

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124DRS Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Richard Hlaváč, Kamil Staněk (gar.), Milan Peukert
Cvičící:
Richard Hlaváč, Kamil Staněk (gar.), Milan Peukert
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je podat souhrnnou informaci o konstrukcích pozemních staveb na bázi dřeva s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a

pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb.

V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb (i) masivní sloupkový systém, (ii) lehký sloupkový systém 2x4, (iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (iv) roubené stavby. Všechny systémy budou prezentovány v konstrukčně statických a stavebně fyzikálních souvislostech pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je veden formou tematických přednášek. Pro osvojení problematiky a pochopení všech souvislostí je zároveň vytvořen prostor pro získání projekčních a konstrukčních zkušeností. Proto jsou na přednáškách zadávány tematické konstrukční a výpočetní úlohy, které jsou prezentovány a konzultovány na prezentačních hodinách.

Studijní materiály:

!Kolb, J. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3

!Hazucha J. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Stavitel, 2016

!Růžička, M. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014

!Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: B. Koželouh, 1998.

!Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.

!Gabriel, I. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.

:Mendelova univerzita, Lesnická fakulta, Ústav nauky o dřevě: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, Online: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/

:www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-438

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
místnost TH:A-438

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
St
Čt

místnost TH:C-221

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C221
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3128206.html