Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dřevostavby

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124DRS Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Kamil Staněk, Jan Tywoniak
Přednášející:
Richard Hlaváč, Vladimír Mózer, Milan Peukert, Jan Růžička, Kamil Staněk, Jan Tywoniak, Lukáš Velebil
Cvičící:
Richard Hlaváč, Vladimír Mózer, Milan Peukert, Jan Růžička, Kamil Staněk, Jan Tywoniak, Lukáš Velebil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

V předmětu DRS se studenti seznámí s komplexní problematikou navrhování moderních dřevostaveb. Úvodní blok přednášek je věnován materiálové základně, konstrukčním systémům a mechanickým vlastnostem dřeva a materiálů na jeho bázi. Jsou představeny základní systémy (lehký skelet, težký skelet, stěnová konstrukce) a principy zajištění prostorové tuhosti. Navazuje přednáškový blok zaměřený na návrh obalových konstrukcí dřevostaveb, vlhkostní bezpečnosti, biologickému ohrožení a zásadám konstrukční ochrany dřeva. V následujících dvou přednáškách je podrobněji popsána stavba dřeva a interakce dřevní substance se vzdušnou vlhkostí, která má zásadní vliv na veškeré technické vlastnosti dřeva. Předposlední přednáška je věnována chování dřevostaveb v letním období a pasivním opatřením pro omezení rizika letního přehřávání. V poslední přednášce je rozebrána technologie výstavby a zdůrazněn komplexní přístup k navrhování moderních dřevostaveb.

Požadavky:

pozemní stavby (PS), dřevěné konstrukce (DK), stavební fyzika (SF), požární bezpečnost staveb (PBS)

Osnova přednášek:

1. přednáška - Materiály pro dřevostavby

2. přednáška - Konstrukční typy dřevostaveb I

3. přednáška - Konstrukční typy dřevostaveb II

4. přednáška - Mechanické vlastnosti a konstrukční návrh

5. přednáška - Příklady realizací

6. přednáška - Obvodové pláště dřevostaveb

7. přednáška - Stavební detaily dřevostaveb

8. přednáška - Biodegradace a ochrana dřeva

9. přednáška - Stavba a vlastnosti dřeva I.

10. přednáška - Stavba a vlastnosti dřeva II.

11. přednáška - Letní energetika dřevostaveb

12. přednáška - Komplexní návrh, projektování a technologie výstavby

13. přednáška - Dřevostavby a udržitelná výstavba

Osnova cvičení:

1. cvičení - Zadání semestrální práce, rozbor zadání, analýza požadavků

2. cvičení - Návrh konstrukčního systému a statika

3. cvičení - Skladby konstrukcí

4. cvičení - Stavební detaily

5. cvičení - Technologie výroby a výstavby

6. cvičení - Konzultace semestrální práce, zápočty

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl, aby posluchači byli schopni navrhnout zdravou a trvanlivou dřevostavbu. Naučí se chápat a zohledňovat specifické vlastnosti dřeva a materiálů na jeho bázi. Prohloubí si poznatky o tepelně-technickém chování konstrukcí s převahou vlhkostně citlivých materiálů. Při řešení semestrálního projektu využijí i znalosti ze stavební tepelné techniky a akustiky, požární bezpečnosti a teorie vnitřního prostředí.

Studijní materiály:

[1] podklady k přednáškám a cvičením na stránkách předmětu

[2] K. Kolb. Dřevostavby. 3. vydání, Grada 2011.

[3] J. Hazucha, J. Bárta. Konstrukční detaily pro pasivní domy. Grada 2014.

[4] M. Pokorný, P. Hejtmánek. Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2021.

[5] Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: B. Koželouh, 1998.

[6] Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.

[7] Gabriel, I. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.

[8] www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.

Poznámka:
Další informace:
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124DRS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-219

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
St
místnost TH:A-833

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3128206.html