Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právo a požární ochrana

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PRPO ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Petr Hejtmánek, Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Přednášející:
Petr Hejtmánek, Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Cvičící:
Petr Hejtmánek, Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět Právo a požární ochrana je zaměřen jednak na legislativu v oblasti projektování, realizace a provozu staveb z hlediska požární bezpečnosti a jednak na problematiku uvádění stavebních výrobků na trh. Přednášky jsou věnovány výchozím zákonným předpisů (zejména zákon o požární ochraně), podzákonným prováděcím předpisům, tj. vyhláškám a nařízením vlády (např. vyhláška o požární prevenci, o technických podmínkách požární ochrany staveb a požárních dveřích).

Požadavky:

Bez požadavku na návaznost na jiné předměty

Osnova přednášek:

Kategorizace staveb a specifické podmínky pro zdravotnická zařízení sociální a kulturní památky (zákon č. 415/2021 Sb. a Vyhláška č. 460/2021 Sb.)

Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 202/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Zákon č. 360/1992 Sb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)

Rezerva

Zkouškový předtermín

Osnova cvičení:

Bez cvičení

Cíle studia:

Seznámení se zákonnou a podzákonnou (prováděcí) legislativou v oboru požární bezpečnosti staveb

Studijní materiály:

Úplně znění č. 1459 – Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Zákony a vyhlášky dostupné na portále: https://www.zakonyprolidi.cz/

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-q&kod=124PRPO
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-974

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B974
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4939006.html