Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technical Documentation

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XTEC KZ 2 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Malila Noori
Přednášející:
Malila Noori
Cvičící:
Malila Noori
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Projektová dokumentace - účel a druhy požadavků na projektování staveb, zvláštnosti a technický výkres geometrického průmětu v trojrozměrném prostoru.

Zásady technického kreslení půdorysů stavebních celků, svislé řezy, svislé a vodorovné konstrukce, zakládání, výkop, pohledy a situace stavebních konstrukcí.

Požadavky:

Základní znalost technických výkresových značek ve výkresech dle norem ISO, EU a ČR, zásady navrhování z geometrického promítání.

Osnova přednášek:

1.Zásady zobrazování 3D objektů, rozložení kresby na výkresu, popisové pole, měřítko, orientace výkresu, formáty.

2.Vytyčování vnitřních nosných stěn a příček. Zásady technického kreslení okno a dveře.

3.Zakreslení schodiště do půdorysu, vytvoření kuchyně, koupelny a WC. V půdorysu princip umístění legendy místností a materiálů.

4.Svislý řez: svislé nosné konstrukce, příčky, stropní konstrukce, podlahy.

5.Technické výkresy základů (požadavky, zásady navrhování).

6.Svislý řez: svislé nosné konstrukce, příčky, stropní konstrukce, podlahy, střecha, rozměry, materiálová legenda (požadavky, zásady návrhu)

7.Princip kreslení betonových konstrukcí. Výkres tvaru stropní konstrukce - svislé nosné konstrukce, otvory, průduchy, překlady, stropní konstrukce, seznam prvků (požadavky, zásady návrhu).

8.Zásada kreslení skladby stropu - otvory, překlady, stropní konstrukce, seznam prvků (požadavky, zásady návrhu)

9.Princip kreslení Technická situace stavby, připojení technických map, legenda, popis (požadavky, provedení, zásady).

10.Princip kreslení technických pohledů stavby, legenda, popis (požadavky, zásady návrhu).

11.Klauzura

12.Konzultace diskuse a prezentace úloh

13.Konzultace a zápočet

Osnova cvičení:

Sudý týden

1. Praktické rozmístění kresby na výkrese, popisové pole, měřítko, orientace výkresů, formáty. Technické kreslení druh čar, šrafování a kótování výkresu popisy tabulky. Vynesení obvodových stěn do půdorysu. Textová část technické dokumentace. Vynesení vnitřních nosných stěn a příček, zakreslení oken a dveří v obvodových stěnách a jejich okótování.

Kreslení otvory - komín, větrací průduch, výklenek. Domácí úkol č. 1: Půdorys (1:50)

2. rozmístění kresby na výkrese, popisové pole, měřítko. Vytvoření kuchyně a koupelny, doplnění obkladů a zařizovacích předmětů. Vytvoření legendy místnosti a legendy materiálů. Vynesení svislých nosných stěn do půdorysu, zakreslení oken a dveří v obvodových stěnách a jejich okótování. Vyznačení polohy svislého řezu. Kreslení Svislé a vodorovné nosné konstrukce, stropní konstrukce, překlady a podlahy. Výkres č.1 a 2: půdorys a řez rodinného důmu (1:50)

3. Zakreslení schodiště. Vyznačení polohy svislého řezu do půdorysu. Vynesení nosných konstrukcí svislého řezu, vyznačení oken a dveří, nadpraží, zakreslení schodiště. Zakreslení základů, upraveného a původního terénu.

4. Zakreslování betonových konstrukcí. Výkres tvaru: svislé nosné konstrukce, otvory, překlady, stropní konstrukce, výpis prvků. Výkres skladby: zakreslování stropní konstrukce, otvory, překlady, stropní konstrukce, výpis prvků překladů a železobetonových prvků, okótování a vyšrafování výkresu. Vytvoření legendárních materiálů. vytvoření sklopených řezů stropními deskami. Výkres č.3 a 4: výkres tvaru a skladby s sklopeními řezy rodinného domu (1:50).

5. konzultace a kontrola dokončení všech výkresů

6. Kreslení Technická Situace objektu: připojení technických sítí, legenda, popis (požadavky, zásady návrhu). Kreslení Technická pohled objektu: legenda, popis. Výkres č.5 a 6: výkres situace a pohled rodinného domu (1:50).

7. Konzultace - rezerva

Cíle studia:

Student bude schopen umět aplikovat základní koncepci navrhování pozemních staveb z komplexního hlediska úvodu do tvorby projektové dokumentace.

Studijní materiály:

1. Barry R.: The Construction of Building, Volume 1, Oxford BSP, 1991

2. Barritt C. M. H.: Advanced Building Construction, Vols. 1 - 4, Longman, 1988 - 1991

3. Gattermayerova: Lectures Syllabus on web K124

4. Noori: Lectures Syllabus on web K124

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=semestr&type=LS&kod=124XTEC
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-434

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A434
místnost TH:A-434

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7630606.html