Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stavební a prostorová akustika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24SPA ZK 1P+1C česky
Přednášející:
Jiří Nováček, Ondřej Jiříček (gar.)
Cvičící:
Jiří Nováček, Ondřej Jiříček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je hlouběji seznámit studenty s aktuálním poznáním v oblasti stavební a prostorové akustiky. Část věnovaná prostorové akustice je zaměřena na popis akustického pole uvnitř uzavřených prostorů různých velikostí včetně vázaných prostorů, které slouží buď k poslechu řeči nebo hudby anebo se v nich vyžaduje snížení hluku. Vlastnosti zvukových polí jsou vyjádřeny pomocí vyřešených rovnic, statistických vztahů, počítačovými metodami konečných anebo hraničních prvků a metodou sledování paprsků (raytracing) nebo měřicími metodami založenými na impulsových odezvách a IACC. V této části budou také rozebrány principy konstrukce pohltivých materiálů a difuzorů včetně jejich analytického popisu a metod jejich měření pro různé účely použití.

Část věnovaná stavební akustice bude zaměřená na teorii přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku stavebními prvky a v budovách. Vzduchová neprůzvučnost se bude věnovat především jednoduchým a vícevrstvým stavebním prvkům a vlivu konstrukčních vlastností (např. rozměrů prvků, způsobu napojení na boční konstrukce, mechanických vazeb mezi prvky apod.) na přenos zvuku. Kročejová neprůzvučnost se bude zaměřovat na plovoucí a povlakové podlahy a jejich podíl na snižování přenosu kročejového zvuku stropními konstrukcemi. V rámci předmětu bude pozornost rovněž věnována bočnímu přenosu zvuku mezi místnostmi v budovách a experimentálním metodám ve stavební akustice.

V rámci řízených diskusí budou probrána konkrétní řešení při použití progresivních materiálů na základě doporučené časopisecké literatury.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6021306.html