Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ochrana a nová využití továrních komínů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XVTK Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Martin Vonka
Přednášející:
Martin Vonka
Cvičící:
Martin Vonka
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Tovární komíny patří mezi výrazné doklady historického vývoje, pokroku a technické vyspělosti lidstva během posledních tří století. Postupem doby se společně s průmyslovými stavbami staly součástí našeho kulturně historického dědictví, které je v naší republice, jejíž území patřilo k nejprůmyslovějším oblastem Rakouska-Uherska, unikátní v celosvětovém měřítku.

V České republice je značné, stěží vyčíslitelné množství továrních komínů, které již dávno pozbyly svého původního účelu. Takové nalezneme nejen v nefunkčních nebo opuštěných továrnách, ale i v těch dosud provozovaných. Majitel je pak vždy postaven před otázku, co s ním. Jako první řešení se pochopitelně nabízí demolice, jenže ta není nejlevnější a někdy majitele odradí. Pak jsou komíny nezřídka ponechány ladem, jejich osud bývá nejistý a mnohdy determinovaný náhodou.

Netečný přístup ke komínům bohužel převládá u stavebníků, resp. developerů. Komín berou nesentimentálně jako materiálovou obálku a pomíjejí, či, snad i záměrně, odsouvají do pozadí jeho historicko-kulturní a technickou hodnotu, která ovlivňuje charakter a atmosféru místa. A pokud si hodnotu komína uvědomují, pak není samozřejmostí, že s ním umí ve svých projektech vhodně pracovat. Samozřejmě je tu i ekonomická stránka věci. Dnešní developerské projekty jsou optimalizovány na co největší ekonomické zužitkování parcely, a zde nemusí být pro tradiční hodnoty místo. Bohužel až příliš často jsme svědky promarněných příležitostí při budování nových staveb na parcelách po průmyslových areálech. Výstavbou na očištěném brownfieldu je smazána historie místa, všechny identifikátory doby jsou v tu chvíli pryč. Začíná se psát nová kapitola místa, která však nenavazuje na jeho kulturně historický odkaz.

A právě tento předmět chce ukázat, že tovární komíny mají určité hodnoty a že je třeba je patřičně chránit s tím, že je tu i určitý potenciál dát jim nové funkce.

Požadavky:

Odborné požadavky nejsou, nicméně téma je spíše zaměřeno na stavaře a architekty.

Osnova přednášek:

Témata:

- vznik a vývoj továrních komínů, typologie

- stavebnětechnické a stavebněhistorické průzkumy komínů

- poruchy a sanace továrních komínů

- nové využití továrních komínů / konverze

- praktické ukázky nového využití komínů včetně staveb průmyslového dědictví obecně

Osnova cvičení:

x

Cíle studia:

Seznámit se s historicko-kulturní hodnotou továrních komínů a naučit se koncepčně navrhnout jejich nové využití, a to jednak jako staveb samotných, tak i v rámci nových stavebních celků. A to vše s respektem k jejich jedinečnosti a autenticitě.

Studijní materiály:

VONKA, Martin a HORÁČEK, Michal. Tovární komíny. Nové využití ikon průmyslového věku. 2020.

VONKA, Martin a HORÁČEK, Michal. Tovární komíny. Pády ikon průmyslového věku. 2018.

VONKA, Martin. Tovární komíny: funkce, konstrukce, architektura. 2014.

VONKA, Martin a KOŘÍNEK, Robert. Komínové vodojemy: funkce, konstrukce, architektura. 2015.

VONKA, Martin et al. Komínové vodojemy: situace, hodnocení, možnosti. 2015.

KLOKNER, František. O továrních komínech (rozšířený otisk z časopisu Vynálezy a pokroky), 1906.

www.tovarnikominy.cz

www.fabriky.cz

Poznámka:
Další informace:
www.tovarnikominy.cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4941406.html