Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Osvětlení a akustika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124OSIB KZ 4 2P česky
Přednášející:
Jaroslav Vychytil (gar.), Lenka Maierová
Cvičící:
Jaroslav Vychytil (gar.), Lenka Maierová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Seznamuje studenty se základy stavební světelné techniky a stavební akustiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Slunce a jeho záření, fyzikální charakteristika, jeho fyziologický a hygienický význam, Slunce a životní prostředí, základy sférické astronomie, horizontové a rovníkové souřadnice, výpočet azimutu a výšky slunce, grafické způsoby znázornění slunečních drah - diagram zastínění a jeho praktické použití. Grafické způsoby znázornění slunečních drah - polární diagramy a jejich praktické použití, grafické způsoby znázornění slunečních drah - pravoúhlý sluneční diagram a jeho praktické použití, význam insolance v urbanismu, tvorba prostředí, orientace budov a doba oslunění, tvar budov

Denní světlo a osvětlení, zrakové vnímání, faktory ovlivňující stav vnitřního prostředí, analýza jednotlivých faktorů, fyziologie vidění, stavba oka, akomodace, adaptace, rychlost vnímání, zorné pole,rozlišovací schopnost zraku, oslnění, základy fotometrie

Kritéria a limity denní osvětlenosti, činitel denní osvětlenosti a výpočtové modely oblohy, požadované hodnoty, kvalitativní kritéria denního osvětlení, metody stanovení činitele denní osvětlenosti, světelně technické vlastnosti stínících překážek, světelně technické vlastnosti osvětlovacích otvorů, světelně technické vlastnosti vnitřních prostorů, výpočet oblohové a vnější odražené složky č.d.o. - Daniljukovy úhlové sítě, výpočet vnitřní odražené složky č.d.o. - Metoda BRS

Výpočet oblohové a vnější odražené složky č.d.o. - výpočet vnitřní odražené složky č.d.o. - metoda BRS, měření osvětlení, osvětlovací systém, boční a horní osvětlovací systémy,

technický obor akustika, zvuk v životním a pracovním prostředí člověka, vnímání zvuku, vnímání zvuku a jeho hodnocení: intenzita, kmitočet, působení v čase, informační hodnota, interindividuální citlivost, hladiny, decibel, nejvyšší přípustné hodnoty hluku (NV 272/2011 Sb.)

zdroj bodový, liniový, plošný, hladina akustického výkonu, činitel směrovosti, šíření zvuku ve volném akustickém poli, vliv vzdálenosti, šíření zvuku v difúzním akustickém poli, pole přímých vln, pole odražených vln, pohltivost zvuku, činitel pohltivosti zvuku, pohlcovače porézní, pohlcovače typu kmitající membrána (deska), rezonanční pohlcovače (Helmholzovy), snižování hluku pohlcováním, absorpční tlumiče VZT

zvuk v budově, zvuk definovatelný a nedefinovatelný, airborn and structureborn nise, neprůzvučnost, definice, měření, hodnocení, limity, výpočet neprůzvučnosti jednoduché konstrukce

výpočet neprůzvučnosti dvouprvkové konstrukce, rezonance typu hmotnost - poddajnost, hmotnost, půlvlnná rezonance, kročejový zvuk, definice, hodnocení, limity

výpočet kročejového zvuku těžké plovoucí podlahy

základy vlnové akustiky, mody místnosti, návrh rozměrů sálu, základy geometrické akustiky, Fermatův princip, návrh stropu sálu, základy statistické akustiky, doba dozvuku a její hodnocení, šíření zvuku dopravního proudu, vliv terénu a překážek

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy technického oboru stavební světelná technika a stavební akustika.

Studijní materiály:

Weiglová, J. Bedlovičová, D. Kaňka, J: Stavební fyzika10-Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha 2006

ČSN 730580-1,2,3,4, ČSN 734301

Kaňka, J. Nováček. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015

Kaňka J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=23
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-534

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1140506.html