Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozemní stavby 3Q

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PS3Q Z,ZK 3 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 124PS3Q lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124PSI2
Úspěšná klasifikace předmětu 124PS3Q je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PR1Q
Garant předmětu:
Hana Gattermayerová, Vladimír Žďára
Přednášející:
Hana Gattermayerová, Vladimír Žďára
Cvičící:
Ctislav Fiala, Hana Gattermayerová, Tomáš Vlach, Vladimír Žďára
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět se zabývá komplexním návrhem nosných konstrukcí zastřešení, halových a vícepodlažních budov a konstrukčně-statickým působením obvodového s střešního pláště. V první části je pozornost zaměřena na rozponové konstrukce šikmých střech a halových budov a na konstrukčně-statické problémy vícepodlažní budovy. Ve druhé části se studenti seznámí s návrhem prefabrikovaných konstrukcí halových a vícepodlažních.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Konstrukce šikmých střech - krokevní a vazníkové systémy

2. Konstrukce šikmých střech - vaznicové systémy

3. Konstrukce halových objektů - systémy s převážně ohýbané

4. Konstrukce halových objektů - systémy převážně tlačené

5. Konstrukce halových objektů - systémy převážně tažené

6. Konstrukce halových objektů - systémy s prostorovým působením

7. Konstrukce halových objektů - předepjaté konstrukce a aktivní tvarování konstrukcí, inverzní konstrukce

8. Konstrukce vícepodlažních budov. Požadavky na nosnou konstrukci vícepodlažních budov. Inspirace a historie navrhování vícepodlažních budov, nejvyšší mrakodrapy.

Základní statické systémy. Výpočetní modely. Konstrukce x dispozice

9. Konstrukce vícepodlažních budov. Stabilita konstrukcí. Příčná tuhost. Stabilizující prvky. Tuhost stropní desky a stěn. Distribuce vodorovného zatížení. Smyková tuhost, poddajnost. Příklady, výpočetní modely

10. Konstrukce prefabrikované - vícepodlažní. Prefabrikace 20. století - příčné nosné systémy, přehled stavebních soustav. Předpoklady působení nosné konstrukce a podmínky výpočetního řešení. Svislé a vodorovné styky, vzorce, mechanizmy působení, příklady. Spolupůsobení stropních panelů.

11. Konstrukce prefabrikované - halové a skeletové. Prefabrikace 20.století, přehled typových řešení. Základní statická schémata, výrobní a montážní stav konstrukce. Principy styků.

12. Konstrukce prefabrikované. Současné trendy v prefabrikaci. Konstrukční a právní aspekty dodatečných zásahů do stávajících nosných konstrukcí bytových panelových domů.

Osnova cvičení:

1. Koncepční návrh nosné konstrukce šikmé střechy.

2.

3. Rozbor konstrukčně-statického působení a návrh detailů konstrukce šikmé střechy.

4.

5. Koncepční návrh nosné konstrukce halové budovy.

6.

7. Rozbor konstrukčně-statického působení a návrh detailů konstrukce halové budovy.

8.

9. Koncepční návrh nosné konstrukce vícepodlažní budovy.

10.

11. Rozbor konstrukčně-statického působení a návrh detailů konstrukce vícepodlažní budovy.

12.

13. Rezerva

"

Cíle studia:

Naučit se aplikovat teoretické znalosti z předchozích předmětů v návrhu nosných, obalových a dělících konstrukcí zastřešení, halových a vícepodlažních budov. Porozumět konstrukčně-statickým požadavkům kladeným na tyto konstrukce. Porozumět principům statického působení a návrhu uvedených konstrukcí.

Studijní materiály:

Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0

Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6

Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878

Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699

Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998

Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998

Gattermayerová H.: KPS 50 - Konstrukce vícepodlažních budov - příklady, ČVUT, Praha 1996

Hanaor A.: Priciples of structures, Blackwell Science, 1998

Schodek L.: Structures. Pearson Education, 2004

Herzog, Natterer, Schweitzer,Volz,: Timber Construction Manual. Birkhauser Detail Basel 2004

Schulitz, Sobek, Habermann: Steel construction manual. Birkhauser Detail Basel 2000

Kind-Barkauskas, Kauhsen, Polonyi, Brandt : Concrete Construction Manual, Detail Basel 2002"

Poznámka:
Další informace:
N/A
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-333

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-333

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
St
Čt
místnost TH:C-219

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5705306.html