Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření denního osvětlení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XMDO Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Vychytil
Přednášející:
Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět rozšiřuje poznatky z denního osvětlení získané především v povinných předmětech 124SF1, 124SF01 a 124SFA1 a ve volitelném předmětu 124XSFO. Studenti se seznámí se zásadami a potřebnými podmínkami pro měření denního osvětlení a světelně technických vlastností vybraných stavebních prvků. Konkrétně se jedná o měření osvětlenosti v síti kontrolních bodů, na vodorovné, šikmé a svislé rovině, měření činitele odrazu světla, znečištění osvětlovacího otvoru a podobně. Tyto poznatky mohou později studenti využít při návrhu konstrukce z hlediska jejích odrazivých vlastností, velikostí osvětlovacích otvorů, směru světelného toku, barevnosti a podobně.

Požadavky:

Zájem o obor stavební světelná technika.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, vymezení oblastí stavební fyziky, určení polohy Slunce vůči pozorovateli, proslunění a oslunění - definice, rozdíly v pojmech, požadavky

2. Denní osvětlení - definice, požadavky, způsoby výpočtu, měření denního osvětlení, okrajové podmínky, vlastnosti oblohy, přístrojové vybavení

3. Denní osvětlení - vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti,stanovení činitele odrazu světla pomocí luxmetru a jasoměru, potřebné výpočtové vztahy, porovnání výsledků zjištěných měřením vs. pomocí vzorníků barev vs. odhadem z normovaných hodnot

4. Měření vlastností osvětlovacího otvoru - činitel znečištění, činitel prostupu světla sklem nebo jiným materiálem propouštějícím světlo

5. Činitel denní osvětlenosti na svislé rovině, činitel jasu stínících překážek.

6. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Stanovení polohy slunce na obloze, určení polohy kontrolních bodů při posuzování doby proslunění

2. Definice činitele denní osvětlenosti, její využití při řešení jednoduchých úloh, početní metody pro určení oblohové a vnější odražené složky činitele denní osvětlenosti, způsoby určení činitele odrazu světla

3. Měření činitele denní osvětlenosti v konkrétní učebně

4. Měření činitele odrazu světla vybraných povrchů, měření vlastností osvětlovacího otvoru (činitel znečištění,

činitel prostupu světla sklem nebo jiným materiálem propouštějícím světlo)

5. Měření osvětlení na svislé srovnávací rovině v závislosti na různých úhlech zastínění

6. Využití fotografie pořízené objektivem typu rybí oko při hodnocení proslunění a výhledu z místnosti, vyhodnocení předmětu, udělování zápočtů

Cíle studia:

Porozumění problematice měření denního osvětlení. Volba doby měření a dalších okrajových podmínek. Měření základních světelně technických parametrů.

Studijní materiály:

! ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014

! ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014

! VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124XMDO
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4941506.html