Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Kompletační konstrukce C

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124KK01 Z,ZK 7 2P+3C česky
Korekvizita:
Stavební fyzika (124SF01)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Stavební fyzika (124SF01)
Přednášející:
Vladimír Žďára (gar.), Hana Gattermayerová (gar.), Šárka Šilarová (gar.), Běla Stibůrková
Cvičící:
Hana Gattermayerová (gar.), Šárka Šilarová (gar.), Zuzana Rácová, Běla Stibůrková, Zbyněk Svoboda
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět se v první části zabývá komplexním návrhem halových a výškových budov, zejména vlivem okrajových podmínek na výběr materiálových a konstrukčních variant a s důrazem na obalové konstrukce. Ve druhé, rozsáhlejší části se přehledně probírají principy řešení střech, obvodových stěn, výplní otvorů a vnitřních kompletačních konstrukcí pro různé druhy budov.

Požadavky:

124SF01 Stavební fyzika

Osnova přednášek:

1. Zatížení ve vztahu k obalovým konstrukcím (Gattermayerová) - odezva nosné konstrukce na zatížení, normy pro zatížení, svislé a vodorovné nosné prvky a svislé zatížení, důsledky zatížení pro kompletační konstrukce, svislé nosné prvky a vodorovné zatížení, důsledky zatížení pro kompletační konstrukce, zatížení větrem - metodika výpočtu dle EN, zatížení na fasádní prvky a střešní pláště , zatížení sněhem ? specifické případy zatížení ? převis sněhu, sněžníky, nesilová zatížení ,mimořádná zatížení

2. Specifika výškových budov a integrovaný návrh (Gattermayerová) - stabilita a prostorová tuhost vícepodlažních budov, tuhost stropní desky, distribuce vodorovného zatížení, smyková tuhost a poddajnost, vliv primárně nenosných konstrukcí na tuhost konstrukce, pružné deformace a dotvarování prvků nosné konstrukce, deformace nosné konstrukce, normové požadavky s ohledem na kompletační konstrukce

3. Specifika halových budov a integrovaný návrh (Žďára) - konstrukčně statické principy návrhu halových staveb, prostorová tuhost velkorozponových konstrukcí , důsledky deformací nosné konstrukce halových staveb pro kompletační konstrukce

4. Střešní konstrukce (Šilarová) - funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení materiálové řešení, normy a předpisy, stavebně fyzikální problematika navrhování plochých střech, materiálové řešení (krytiny, tepelné izolace)

5. Ploché střechy (Šilarová) - principy návrhu, stavebně fyzikální analýza, materiálové a konstrukční skladebné varianty (jednoplášťové, lehké střechy, provozní střechy a dvouplášťové střechy)

6. Konstrukční detaily plochých střech jednoplášťových, lehkých, provozní ch a dvouplášťových (Šilarová) - tvorba detailů, stavebně fyzikální analýza detailů, návrh konstrukčních detailů.

7. Obvodové pláště ? ?těžké?(Stibůrková)- požadavky, konstrukční řešení (nosných, výplňových) obvodových konstrukcí, materiály pro stěny, tepelné izolace. Stavebně fyzikální principy, součinitel prostupu tepla, bilance vlhkosti, normové požadavky, vnitřní povrchová teplota, zateplování objektů. Kontaktní systémy - včetně návrhu kotevního systému, předpisy. Principy detailů.

8. Obvodové pláště ? (Stibůrková) - dvouplášťová řešení ?těžkých? obvodových konstrukcí, důvody, materiály, příklady možných řešení. Principy detailů.

9. Výplně otvorů - okna, vrata, dveře, výkladce (Stibůrková) ? funkce a požadavky, materiálové možnosti, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti, normové požadavky, zejména z tepelně technického a akustického hlediska. Detaily.

10. Vnitřní kompletační konstrukce - příčky a podhledy (Stibůrková)- požadavky , zejména z akustického hlediska, možné konstrukce, materiály, normové požadavky. Detaily.

11. Vnitřní kompletační konstrukce ? podlahy (Stibůrková) ? požadavky, dělění, konstrukční možnosti a souvislosti. Akustika, podlahy zdvojené, sportovní , průmyslové, ?dlažby. Detaily .

12. Lehké obvodové pláště (Stibůrková) ? seznámení se systémy, požadavky, materiálová řešení, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti. Systémy modulových a kostrových fasád, předsazených a vestavěných. Tvorba přerušení tepelných mostů, principy detailů. Problematika přehřívání budovy. Typy a možnosti zasklení.

13. Energetická sanace obvodových konstrukcí (Stibůrková) ? historický vývoj normových požadavků, ateplení zatepleného, možnosti, důsledky, rizika. Výměna okenních konstrukcí ? důsledky rekonstrukcí. Detaily. Energetická náročnost objektů.

Osnova cvičení:

. Zadání 1. úlohy - Nosná konstrukce vícepodlažní budovy a halového objektu

2. Návrh a posouzení nosné konstrukce vícepodlažní budovy a halového objektu (ztužující prvky, limitní vodorovné deformace). Výsek nosné konstrukce ? půdorys a řez.

3. Dokončení návrhu nosné konstrukce halového objektu. Zadání 2. úlohy ? plochá střecha na jednom z řešených objektů z úlohy č. 1.

4. Odevzdání 1. Úlohy. Návrh a posouzení skladby střešního pláště.

5. Návrh a posouzení skladby střešního pláště (tepelná technika, stabilita, odvodnění), Půdorys + řez

6. Detaily, technická zpráva

7. Odevzdání 2. Úlohy. Zadání úlohy č. 3 - Návrh a posouzení obvodového pláště (tepelná technika, stabilita).

8. Detaily, technická zpráva.

9. Výběr a zabudování otvorové výplně, detaily a technická zpráva.

10. Návrh a posouzení dvou variant příček (stavebně fyzikální posouzení)

11. Návrh a posouzení dvou podlah (stavebně fyzikální posouzení)

13. Rezerva

14. Zápočet

Cíle studia:

Student bude schopen provádět stavebně fyzikální a konstrukční analýzu a návrh plochých střech, podlah, příček, obalových stěnových konstrukcí a otvorových výplní.

Studijní materiály:

! Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8

! Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3

! Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

? Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009, ISBN 978-80-247-2916-9

? Novotný - Misar - Šutliak: Hydroizolace plochých střech - poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.

? Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-335

12:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:A-531

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A531
St
místnost TH:B-479

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
Čt
místnost TH:A-434

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A434
místnost TH:A-435

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
místnost TH:A-433

10:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A433
místnost TH:A-433

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A433

místnost TH:C-202

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120406.html