Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pozemní stavby 1R

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PSR1 Z 3 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 124PSR1 může být splněn v zastoupení předmětem 124PS01
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSR1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PSR2
Garant předmětu:
Ctislav Fiala, Petr Hájek, Jan Růžička
Přednášející:
Ctislav Fiala, Petr Hájek, Jan Růžička
Cvičící:
Lukáš Bejček, Ctislav Fiala, Jakub Hájek, Petr Hájek, Lenka Ingrišová, Věra Kabíčková, Veronika Kačmaříková, Eliška Kafková, Jan Macháček, Malila Noori, Jiří Nováček, Jiří Novák, Tereza Pavlů, Jan Růžička, Běla Stibůrková
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

Požadavky:

Pro absolventy SPŠ stavebních: základní znalost tvorby technické doukumentace a zakreslování stavebních konstrukcí.

Pro ostatní studenty: zapsání předmětu YZSK_Zakreslování stavebních konstrukcí.

Osnova přednášek:

1.Základní třídění a vývoj konstrukcí pozemních staveb.

2.Požadavky na pozemní stavby, principy konstrukčního návrhu. Konstrukční systémy.

3.Svislé konstrukce 1 - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy.

4.Svislé konstrukce 2 - Materiálové a technologické varianty nosných stěn a sloupů.

5.Svislé konstrukce 3 - Obvodový plášť budovy. Vnitřní dělicí konstrukce.

6.Vodorovné konstrukce 1 - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy. Klenby.

7.Vodorovné konstrukce 2 - Železobetonové a keramicko-betonové stropy.

8.Vodorovné konstrukce 3 - Ocelové a ocelo-betonové stropy.

9.Vodorovné konstrukce 4 - Dřevěné, dřevo-betonové a kombinované stropy. Podlahy. Podhledy.

10.Vodorovné konstrukce 5 - Předsazené konstrukce.

11.Klauzura.

12.Komplexní přehled konstrukčních systémů. Halové a výškové stavby.

13.Konstrukční návrh budov v kontextu udržitelné výstavby.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, fáze procesu výstavby, zásady tvorby technické dokumentace (Úloha 1: Zakreslování, 1:50)

2. Návrh obvodového pláště budovy – stanovení součinitele prostupu tepla U (Úloha 2: Návrh obvodového pláště a výpočet součinitele prostupu tepla)

3. Návrh konstrukčních systémů vícepodlažních objektů (Úloha 3: Návrh konstrukčních systémů, 1:200)

4. Konzultační hodina

5. Test ze zakreslování

6. Délková modulová skladba stavebních systémů. Osazování okenních otvorů v jednovrstvém a sendvičovém zdivu. (Úloha 4a: Půdorys typického podlaží, 1:50)

7. Návrh stropních konstrukcí – monolitický strop (Úloha 5: Návrh monolitické stropní konstrukce, výkres tvaru, 1:50)

8. Návrh stropních konstrukcí – prefa a prefamonolitický strop, výšková modulová skladba stavebních systémů (Úloha 5: Návrh prefabrikované resp. prefamonolitické stropní konstrukce, výkres skladby, 1:50; Úloha 4b: Řez typickým podlažím 1:50)

9. Konstrukční a tep. tech. řešení návaznosti svislé a stropní konstrukce u obvodové stěny – komplexní řez (Úloha 7: Komplexní řez u obvodového pláště, 1:20)

10. Klauzura – Komplexní řez

11. Konstrukční varianty řešení předsazených konstrukcí (Úloha 8: Návrh předsazených konstrukcí, 1:200, 1:50)

12. Konzultační hodina

13. Zápočet

Cíle studia:

Student zvládne základní koncepci návrhu nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky.

Studijní materiály:

Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006

Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I. Pro SPŠ stavební, Grada, 2014

Hájek P.: Sylaby k přednáškám z KPS 1 (osobní web přednášejícího)

Růžička 1.: Sylaby k přednáškám z PSA1 (osobní web přednášejícího)

předmětové nástěnky v 5. patře budovy A

produktové a technologické podklady výrobců

technické normy a vyhlášky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-335

16:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
St
místnost TH:A-334

18:00–18:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
Čt
místnost TH:A-335

13:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335

místnost TH:B-280

09:00–10:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-438

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
St
místnost TH:A-335

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5701506.html