Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PRO KZ 5 4C česky
Přednášející:
Vladimír Mózer
Cvičící:
Petr Hejtmánek, Vladimír Mózer, Karolina Nedomová, Marek Pokorný, Nicole Svobodová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmětem projektu je komplexní řešení stavebně-konstrukčních a požárních souvislostí zadaného objektu nevýrobního nebo výrobního charakteru v pracovních týmech. Pracovní týmy jsou 3 až 4členné a řeší jako skupina 1 dispozičně zadaný objekt. Tým bude vždy ve 2 členných skupinách řešit stavbu ve dvou různých konstrukčních variantách. Výstupem z projektu budou následující 4 dílčí samostatně klasifikované části, a to (1) architektonicko-stavební řešení, (2) požárně bezpečnostní řešení včetně příkladu odlišného postupu hodnocení požární bezpečnosti, (3) stavebně-konstrukční řešení a (4) technické zařízení budovy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7

!WALD, František. Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 978-80-01-03157-5.

?BUCHANAN, Andrew Hamilton. Structural design for fire safety. Chichester; New York: Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-88993-9.

?WALD, František, Marek POKORNÝ a kol. Modelování dynamiky požáru v budovách [online]. Praha: ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-05633-2.

:Projektové normy řady ČSN 73 08xx - Požární bezpečnost staveb

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124PRO
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:A-438

08:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
místnost TH:A-438

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2776806.html