Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Failures, Deterioration, Renovations

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PDRD Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Vztahy:
Předmět 124PDRD lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124BSD1
Garant předmětu:
Eva Burgetová
Přednášející:
Eva Burgetová
Cvičící:
Eva Burgetová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Charakteristické vady a poruchy staveb, analýza zatěžovacích účinků a vlivů z hlediska historie zatížení, výskytu poruch. Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Poruchy, sanace a rekonstrukce základů, betonových, železobetonových, zděných, dřevěných, ocelových a prefabrikovaných konstrukcí. Sanace zvýšené vlhkosti staveb. Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu budov. Rekonstrukce historických konstrukcí.

Požadavky:

Konstrukce pozemních staveb 2 124BUS2

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky (legislativa, rozdělení)

2.Diagnostika - terénní průzkum

Destruktivní a nedestruktivní metody průzkumu in situ

Přístrojové vybavení

3.Diagnostika - laboratorní analýzy

4.Průzkumy stavebně historické

„historické chátrání objektu“,

5.Průzkumy stavebně technické

příčiny vzniku poruch a spolupůsobící vlivy

6.Průzkumy stavebně fyzikální

7.Průzkumy dřevěných konstrukcí

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky

8.Průzkumy zděných konstrukcí (svislé nosné, klenby)

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky,

9.Průzkumy dřevěných konstrukcí (stropy, krovy)

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky

10.Průzkumy objektů se zvýšenou vlhkostí

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky

11.Průzkumy obalových konstrukcí, stanovení parametrů vnitřního prostředí

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky

12.–13. Průzkumy historických objektů, specifika památkově chráněných staveb

Osnova cvičení:

1. zadání semestrální práce

2.-3. terénní průzkumy

4. - 5. výuka v laboratoři (analýzy)

6. odborná exkurse

Cíle studia:

Student bude schopen navrhnout a realizovat stavební průzkum staveb a jejich diagnostiku, analyzovat a vyhodnotit projevy poruch konstrukcí a stanovit jejich příčiny, navrhovat sanace a rekonstrukce staveb.

Studijní materiály:

[1] Ashurst J., Ashurst N.: Practical Building Conservation, volume 1-3, ISBN 0-291-39747-6

[2] Hollis M.: Pocket Surveying Buildings, RICS Books, ISBN 978-1-84219-242-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:A-435

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A435
místnost TH:A-435

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A435
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5837606.html