Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Poruchy a rekonstrukce budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YPRS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Radek Zigler
Přednášející:
Radek Zigler
Cvičící:
Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace staveb (bytových, průmyslových apod.), na historické konstrukce a materiály, problematiku degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických staveb, jejich reziduální životnost a poruchy historických staveb a jejich částí. Nedílnou součástí je problematika stavebně technický a historický průzkumů, diagnostiky a hodnocení stavebně technického stavu a zůstatkové životnosti.

Požadavky:

Pozemní stavby I (124PSI1)

Osnova přednášek:

Průzkumy, diagnostika a hodnocení historických stavebních konstrukcí.

Historické konstrukce, materiály a konstrukčně statické řešení historických budov

Zděné nájemní domy - charakteristické vady a poruchy, sanace a rekonstrukce

Konstrukce, vady, poruchy a sanace historických průmyslových objektů

Konstrukce, vady, poruchy, sanace a úpravy historických prefabrikovaných konstrukcí

Historické stavby a jejich úpravy z hlediska požární bezpečnosti staveb a zdravotní nezávadnosti

Historické stavby a jejich úpravy z hlediska požadavků stavební fyziky - akustika a osvětlení, tepelná technika

Osnova cvičení:

1. Seznámení s organizací cvičení a způsobem zadání dílčích semestrálních úloh.

2. Výběr a zadání konstrukce/tématu semestrální práce jednotlivým skupinám studentů, výběr vhodného objektu.

4. - 11. Zpracování a průběžné konzultace zadaného tématu.

12. Prezentace zpracované první části cvičení - rozbor poruch (skutečných, popř. možných), analýza příčin, diskuze.

13. Odevzdání finální úlohy (v digitální formě) v zápočtovém týdnu (upload na stránce předmětu)

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální problematikou obnovy, rekonstrukce a modernizace staveb (bytových, průmyslových apod.), historickými konstrukcemi a materiály, problematikou degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických staveb, jejich reziduální životnost a poruchami historických staveb a jejich částí. Nedílnou součástí je problematika stavebně technický a historický průzkumů, diagnostiky a hodnocení stavebně technického stavu a zůstatkové životnosti.

Studijní materiály:

!Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6

!Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999, ISBN 80-902697-5-3

!Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ARGO, Praha 2007, ISBN 80-7203-548-7

?Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996, ISBN 978-80-01-01156-0

?Witzany, J. a kol.: PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04488-9

?Vinař, J.: Historické krovy, Grada, Praha 2010, ISBN 978-80-24-73038-7

?Vinař, J.: Konstrukce historických staveb, STOP, Praha 2006, ISBN 978-80-86-65705-9

?Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb, Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-24-72672-4

?Balík, M. a kolektiv: 100 osvědčených stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada 2011, ISBN 978-80-247-3656-3

?Razim, V., Macek, P.: Zkoumání historických staveb, NPÚ Praha 2011, ISBN: 978-80-86516-41-7

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/YPRS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6878006.html