Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SF2B Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zbyněk Svoboda, Jaroslav Vychytil
Přednášející:
Zbyněk Svoboda, Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Zbyněk Svoboda, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Rozšíření a doplnění znalostí ze základního kurzu stavební fyziky.

Detailní rozbor okrajových podmínek pro výpočty, řídící rovnice, součinitel prostupu tepla oken a lehkých plášťů, lineární a bodový činitel prostupu tepla, dvouplášťové konstrukce, průkaz energetické náročnosti budovy, tepelná ochrana historických budov, komplexní úlohy tepelné techniky. Slunce a sluneční záření, vliv velikosti a polohy osvětlovacího otvoru, vliv předsazených konstrukcí na osvětlení, volba barevností povrchů, riziko oslnění, zvukové izolace, výpočtové stanovení neprůzvučnosti, šíření zvuku v interiérech budov, význam pohltivých a odrazivých vlastností stavebních konstrukcí, snižování hluku konstrukčním návrhem, šíření zvuku z budovy do vnějšího prostoru, potřebné vlastnosti navrhovaných clon.

Požadavky:

Odevzdání zadaných cvičení a úspěšné složení zkoušky.

Osnova přednášek:

1. Energetická náročnost budov (princip výpočtu)

2. Energetická náročnost budov (vyhláška 264/2020 Sb. a energetický průkaz)

3. Součinitel prostupu tepla výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů (princip výpočtu a jeho specifické problémy v případě různých typů oken a dveří, metody pro hodnocení prostupu tepla lehkými obvodovými plášti, součinitel prostupu tepla bodových světlíků)

4. Lineární a bodový činitel prostupu tepla (základní i speciální případy výpočtu činitelů prostupu (kontakt se zeminou, tři působící prostředí apod.))

5. Nestacionární šíření tepla vedením a tepelná stabilita místnosti (teplotní útlum, fázový posun, tepelná stabilita v zimním období, tepelná stabilita v letním období)

6. Historické nevytápěné budovy (příklady z praxe, rizika a doporučení pro rekonstrukce jak konstrukcí, tak budov jako celku)

7. Historické vytápěné budovy (příklady z praxe, rizika a doporučení pro rekonstrukce jak konstrukcí, tak budov jako celku)

8. Slunce a sluneční záření, ovlivnění doby proslunění orientací ke světovým stranám, velikostí osvětlovacího otvoru a vnějšími stínícími clonami.

9. Množství denního osvětlení, vliv velikosti a polohy osvětlovacího otvoru na množství a rozložení denního světla v místnosti. Vliv předsazených konstrukcí na kvantitu a kvalitu osvětlení.

10. Volba barevností povrchů stavebních konstrukcí, vztah vůči odrazivosti světla. Hodnocení pravděpodobnosti rizika oslnění.

11. Zvukové izolace aneb vzduchová a kročejová neprůzvučnost. Parametry materiálů, výpočtové stanovení. Význam korekcí na vliv vedlejších cest šíření zvuku.

12. Šíření zvuku v interiérech budov, význam pohltivých a odrazivých vlastností stavebních konstrukcí. Možnosti snižování hluku správným konstrukčním návrhem.

13. Šíření zvuku z budovy do vnějšího prostoru, potřebné vlastnosti navrhovaných clon.

Osnova cvičení:

1. Energetická náročnost budovy (hodnocení modelového RD výpočtem s hodinovým krokem, analýza vlivu parametrů zasklení, analýza vlivu způsobu clonění oken, analýza vlvu hmotnosti vnitřních konstrukci)

2. Energetická náročnost budovy (výpočet dodané a primární energie, zohlednění fotovoltaického systému, vytvoření energetického průkazu)

3. Konzultace (samostatná práce studentů v PC učebně)

4. Konzultace (samostatná práce studentů v PC učebně)

5. Riziko přehřívání místnosti v letním období (výpočet průběhu teploty v místnosti podle EN ISO 52016-1, analýza vlivu různých stínících prostředků)

6. Konzultace (samostatná práce studentů v PC učebně)

7. Posouzení proslunění v různých zastiňovacích situacích, zohlednění vlivu předsazených konstrukcí a orientace ke světovým stranám.

8. Posouzení denního osvětlení v daném specifickém prostoru, zohlednění vlivu velikosti a polohy osvětlovacího otvoru.

9. Posouzení pravděpodobnosti rizika možného oslnění v dané učebně v závislosti na poloze oslňujícího zdroje a pozorovatele.

10. Konzultace

11. Výpočet neprůzvučnosti dělicí konstrukce v závislosti na kmitočtu, stanovení vážené a vážené stavební neprůzvučnosti.

12. Výpočet hlučnosti v místnosti v závislosti na hlučnosti zdroje a parametrech dané místnosti, výpočet hlučnosti ve venkovním prostoru v závislosti na parametrech obvodového pláště a poloze osvětlovacího otvoru.

13. Konzultace, zápočet.

Cíle studia:

Prohloubení znalostí a praxe v oblasti hodnocení tepelně-vlhkostního chování stavebních konstrukcí a budov, v oblasti hodnocení akustických vlastností konstrukcí a prostorů a v oblasti hodnocení denního osvětlení a oslunění prostorů v budovách.

Studijní materiály:

!Vyhláška MPO ČR č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

!ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1-4, ÚNMZ Praha, říjen 2005-2012

! KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.

! VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.

! VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.

? ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, ÚNMZ Praha, prosinec 2020.

? ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov, ČAS Praha, srpen 2019.

:Studijní pomůcky (prezentace a podklady) přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-434

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A434
Út
St
Čt
místnost TH:A-534

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
místnost TH:A-534

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6867906.html