Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Rekonstrukce střešních plášťů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XRSP Z 1 1P+1C česky
Přednášející:
Šárka Šilarová (gar.)
Cvičící:
Šárka Šilarová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Diagnostika vad a poruch střešních plášťů. Analýza poruch plochých a šikmých střešních plášťů v ve standardních i extrémních okrajových podmínkách vnějšího i vnitřního prostředí. Stavebně fyzikální a konstrukční problematika zásad rekonstrukcí střech plochých, šikmých a strmých. Návrh sanací střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace.

Požadavky:

124KP4A Konstrukce pozemních staveb a 124SF2 Stavební tepelná technika

Osnova přednášek:

1.Střešní pláště. Funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení, materiálové řešení, normy a předpisy.

2.Ploché střešní konstrukce. Vady a poruchy střešních plášťů, životnost, interakce materiálů, rozbor poruch. Diagnostika vad a poruch plochých plášťů.

3.Jednoplášťové střešní konstrukce, dvouplášťové a provozní střechy. Analýza vad a poruch Principy návrhu sanací, stavebně fyzikální analýza - materiálové a konstrukční skladebné varianty - konstrukční detaily

4.Principy návrhu, stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně skladebné varianty návrhů sanací střešních plášťů v extrémních okrajových podmínkách. Tepelně technická analýza. Principy konstrukčního řešení - materiálové varianty. Konstrukční detaily.

5.Šikmé a strmé střešní konstrukce. Vady a poruchy střešních plášťů, životnost, interakce materiálů, rozbor poruch. Diagnostika vad a poruch plochých plášťů.

6.Šikmé ä strmé střechy. Analýza vad a poruch Principy návrhu sanací, stavebně fyzikální analýza - materiálové a konstrukční skladebné varianty - konstrukční detaily, praktické ukázky a příklady sanací střešních plášťů.

Osnova cvičení:

Návrh střešního pláště

Analýza vad a poruch na vybraném střešním plášti. Návrh a vyhodnocení optimální varianty sanačních opatření daného střešního pláště - tepelně technické posouzení, návrh odvodnění, posouzení na zatížení větrem i sněhem. Studie 1:500 až 1:200 (1x A3).Půdorys (střecha / krov) a řez střechy 1:50 či 1:100 (1x A3). Zpracování 4 zadaných detailů 1:5 - 1:10 (5 x a3), technická zpráva.

Osnova:

1.Zadání úlohy - plochá, šikmá střecha

2.Analýza vad a poruch

3.Návrh a posouzení skladby střešního pláště 1. varianta

4.Návrh a posouzení skladby střešního pláště 2. varianta

5.Půdorys + řez, odvodnění

6.Detaily

7.Detaily, technická zpráva

Cíle studia:

Student se seznámí s diagnostikou a principy analýzy poruch plochých střech, balkonů, teras a střech šikmých a strmých a s principy návrhu jejich sanací.

Studijní materiály:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002

Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991

Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990

Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992

Kulhánek - Tywoniak: Stavební fyzika 20 - Stavební tepelná technika. Pomůcka pro cvičení. Praha, ČVUT 1995

Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997

Firemní literatura

Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

Kupilík: Střechy. SIA, Praha 1997

Bill - Žďára: Zastřešení budov. ČSSI Praha 1998

Oláh - Mikuláš: Krytiny a doplňkové konštrukcie striech. Jaga group, Bratislava 1997

Oláh : Strešné pláště podkroví a nadstaveb, Jaga group, Bratislava 2000

Oláh-Mikuláš-Mikulášová:Šikmé střechy. Jaga group, Bratislava 2002.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-335

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:A-335

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25083605.html