Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rekonstrukce střešních plášťů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XRSP Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Šárka Šilarová
Přednášející:
Šárka Šilarová
Cvičící:
Šárka Šilarová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Diagnostika vad a poruch střešních plášťů. Analýza poruch plochých a šikmých střešních plášťů v ve standardních i extrémních okrajových podmínkách vnějšího i vnitřního prostředí. Stavebně fyzikální a konstrukční problematika zásad rekonstrukcí střech plochých, šikmých a strmých. Návrh sanací střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace.

Požadavky:

SF 1

Osnova přednášek:

1.Střešní pláště. Funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení, materiálové řešení, normy a předpisy.

2.Ploché střešní konstrukce. Vady a poruchy střešních plášťů, životnost, interakce materiálů, rozbor poruch. Diagnostika vad a poruch plochých plášťů.

3.Jednoplášťové střešní konstrukce, dvouplášťové a provozní střechy. Analýza vad a poruch Principy návrhu sanací, stavebně fyzikální analýza - materiálové a konstrukční skladebné varianty - konstrukční detaily

4.Principy návrhu, stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně skladebné varianty návrhů sanací střešních plášťů v extrémních okrajových podmínkách. Tepelně technická analýza. Principy konstrukčního řešení - materiálové varianty. Konstrukční detaily.

5.Šikmé a strmé střešní konstrukce. Vady a poruchy střešních plášťů, životnost, interakce materiálů, rozbor poruch. Diagnostika vad a poruch plochých plášťů.

6.Šikmé ä strmé střechy. Analýza vad a poruch Principy návrhu sanací, stavebně fyzikální analýza - materiálové a konstrukční skladebné varianty - konstrukční detaily, praktické ukázky a příklady sanací střešních plášťů.

Osnova cvičení:

Návrh střešního pláště

Analýza vad a poruch na vybraném střešním plášti. Návrh a vyhodnocení optimální varianty sanačních opatření daného střešního pláště - tepelně technické posouzení, návrh odvodnění, posouzení na zatížení větrem i sněhem. Studie 1:500 až 1:200 (1x A3).Půdorys (střecha / krov) a řez střechy 1:50 či 1:100 (1x A3). Zpracování 4 zadaných detailů 1:5 - 1:10 (5 x a3), technická zpráva.

Osnova:

1.Zadání úlohy - plochá, šikmá střecha

2.Analýza vad a poruch

3.Návrh a posouzení skladby střešního pláště 1. varianta

4.Návrh a posouzení skladby střešního pláště 2. varianta

5.Půdorys + řez, odvodnění

6.Detaily

7.Detaily, technická zpráva

Cíle studia:

Student se seznámí s diagnostikou a principy analýzy poruch plochých střech, balkonů, teras a střech šikmých a strmých a s principy návrhu jejich sanací.

Studijní materiály:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8

Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x

Hájek – Novák – Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3

Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

Kolektiv autorů: Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 2014, ISBN 978-80-260-6187-8

Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením, Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7.

Poznámka:
Další informace:
-
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25083605.html