Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Seminární práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SEM KZ 6 6C česky
Přednášející:
Marek Pokorný (gar.), Petr Hejtmánek, Ilona Koubková, Vladimír Mózer, Pavla Pechová
Cvičící:
Marek Pokorný (gar.), Petr Hejtmánek, Ilona Koubková, Vladimír Mózer, Pavla Pechová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět slouží jako příprava pro diplomovou práci. V rámci předmětu jsou v nabídce požárně inženýrská témata participujících kateder. Student si volí vypsané téma a s příslušným vedoucím konzultuje problematiku individuálně a zpracovává seminární práci. Seminární práce je rozdělena na 2 části, a to literární rešerši současného stavu poznání a „řešený příklad“, kde student získané vědomosti konkrétně aplikuje. Důraz je kladen na studium relevantní české a zahraniční literatury a její správné citace. V průběhu semestru jsou organizovány 3 společné semináře, kde student před komisí a kolegy prezentuje (1) zvolené téma, klíčová slova, literaturu, záměr řešeného příkladu, (2) rozšířenou literaturu, rozpracovanost práce a řešeného příkladu a (3) seminární práci jako celek na závěrečné konferenci s prioritním zaměřením na řešený příklad. Kromě vlastní seminární práce je dalším výstupem i odborný článek a poster prezentující stručnou formou atraktivitu tématu a dosažené výsledky. Z jednotlivých odborných článků vzniká každým rokem sborník seminárních prací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!HURLEY, Morgan J., ed. SFPE handbook of fire protection engineering. Fifth edition. New York: Springer, 2016. ISBN 978-1-4939-2564-3.

!WALD, F., et al. Benchmark studies, Verification of numerical models in fire engineering. Praha: CTU Publishing House, 2014. ISBN 978-80-01-05442-0.

?ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ÚNMZ.

:Národní technická knihovna - Online podpora vyhledávání literárních zdrojů a psaní akademických prací. Online: https://www.techlib.cz/cs/2795-online-podpora

:ZOTERO, software pro správu literárních pramenů + plugin ČSN ISO 690 pro MS Word. Online: https://www.zotero.org/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-438

14:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
místnost TH:A-438

14:00–19:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5875506.html