Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminární práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SEM KZ 6 6C česky
Garant předmětu:
Petr Hejtmánek, Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Přednášející:
Petr Hejtmánek, Pavla Hofbauer Pechová, Ilona Koubková, Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Cvičící:
Martin Benýšek, Petr Hejtmánek, Pavla Hofbauer Pechová, Ilona Koubková, Vladimír Mózer, Marek Pokorný, Radek Štefan
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět slouží jako příprava pro diplomovou práci na magisterském studijním programu Q – Integrální bezpečnost staveb. K řešení jsou nabízena požárně inženýrská témata participujících kateder (K124, K125, K133 a K134). Student si volí vypsané téma a s příslušným vedoucím konzultuje problematiku individuálně a zpracovává seminární práci. Seminární práce je rozdělena na 2 části, a to literární rešerši současného stavu poznání a „řešený příklad“, kde student získané vědomosti konkrétně aplikuje. Důraz je kladen na studium relevantní české a zahraniční literatury a její správné citace. V průběhu semestru jsou organizovány 3 společné semináře, ve kterých student představuje zvolené téma, diskutuje svůj postup řešení, výsledky a závěry. Kromě vlastní seminární práce je dalším výstupem i odborný článek a poster prezentující stručnou formou atraktivitu tématu a dosažené výsledky. Z jednotlivých odborných článků vzniká každým rokem sborník seminárních prací publikovaný na studentské vědecké konferenci Zapálení na Fakultě stavební ČVUT.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

Bez přednášek.

Osnova cvičení:

1.Úvodní prezentace, harmonogram předmětu, práce se zdroji a šablonou.

2.Zpracování semestrální práce a konzultace s vedoucím.

3.Zpracování semestrální práce a konzultace s vedoucím.

4.Prezentace 1 – Představení zvoleného tématu

5.Zpracování semestrální práce a konzultace s vedoucím.

6.Zpracování semestrální práce a konzultace s vedoucím.

7.Zpracování semestrální práce a konzultace s vedoucím.

8.Zpracování semestrální práce a konzultace s vedoucím.

9.Zpracování semestrální práce a konzultace s vedoucím.

10.Prezentace 2 – Rozpracovanost řešeného příkladu

11.Zpracování semestrální práce a konzultace s vedoucím.

12.Zpracování semestrální práce a konzultace s vedoucím.

13.Prezentace na konferenci - přednáška, poster, odborný článek ve sborníku

Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty na systematickou projekční, výzkumnou a tvůrčí práci, která bude základem jejich diplomové práce. Studenti si rozšíří své schopnosti dohledávat relevantní informační zdroje, pracovat s nimi, kriticky informace vyhodnocovat a prezentovat je. Studenti si na základě získaných informací a ve spolupráci se svým vedoucím připraví strukturu svojí budoucí diplomové práce, zpracují přehled současného stavu a připraví návrh metodického postupu pro řešení její praktické části.

Studijní materiály:

!HURLEY, Morgan J., ed. SFPE handbook of fire protection engineering. Fifth edition. New York: Springer, 2016. ISBN 978-1-4939-2564-3.

!WALD, F., et al. Benchmark studies, Verification of numerical models in fire engineering. Praha: CTU Publishing House, 2014. ISBN 978-80-01-05442-0.

?ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ÚNMZ.

:Národní technická knihovna - Online podpora vyhledávání literárních zdrojů a psaní akademických prací. Online: https://www.techlib.cz/cs/2795-online-podpora

:ZOTERO, software pro správu literárních pramenů + plugin ČSN ISO 690 pro MS Word. Online: https://www.zotero.org/

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=124SEM
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-438

08:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5875506.html