Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební fyzika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SF1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Zápis předmětu 124SF1 musí předcházet zapisu předmětu 124KKR v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšná klasifikace předmětu 124SF1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124KKR
Garant předmětu:
Zbyněk Svoboda, Jaroslav Vychytil
Přednášející:
Zbyněk Svoboda, Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Zbyněk Svoboda, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Tepelná ochrana budov

Šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, potřeba tepla na vytápění, dodaná energie, primární energie, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, riziko růstu plísní, tepelné mosty a vazby.

Světelná technika a akustika

Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.).

Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.

Požadavky:

Znalosti fyziky na úrovni střední školy.

Docházka dle pokynů vyučujícího, odevzdání zadaných úloh v požadované kvalitě a v daných termínech. Úspěšné absolvování zkoušky.

Osnova přednášek:

Pořadí přednášek se může měnit. Na první přednášce bude oznámeno, zda se začíná částí tepelná technika nebo částí světelná technika nebo částí stavební akustika.

1) Význam tepelné ochrany budov, principy nízkoenergetické výstavby, tepelná bilance prostoru.

2) Energetická náročnost budov, potřeba tepla na vytápění, dodaná a primární energie.

3) Principy šíření tepla v konstrukcích a budovách.

4) Součinitel prostupu tepla.

5) Vnitřní povrchová teplota konstrukce, teplotní faktor, riziko růstu plísní, tepelné mosty a vazby.

6) Principy šíření vodní páry v konstrukcích, kondenzace vodní páry ve skladbě konstrukce.

7) Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry, tepelná stabilita místností.

8) Světlo a sluneční záření. Proslunění a oslunění.

9) Zrak a jeho vlastnosti, fotometrie. Dynamika a distribuce denního světla, biorytmy člověka.

10) Denní osvětlení - kritéria a limity. Denní osvětlení ve specifických prostorech.

11) Zvuk a jeho vlastnosti. Šíření zvuku ve venkovním prostoru.

12) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru. Vzduchová neprůzvučnost - zvukově izolační pásma.

13) Ochrana před zvukem, který se šíří vzduchem i konstrukcí.

Osnova cvičení:

Pořadí cvičení se může měnit. Na prvním cvičení bude oznámeno, zda se začíná částí tepelná technika nebo částí světelná technika nebo částí stavební akustika.

1) Průměrný součinitel prostupu tepla, tepelná bilance prostoru, potřeba tepla na vytápění

2) Energetická náročnost budovy, energetický štítek obálky budovy, energetický průkaz

3) Konzultace, kontrola výsledků

4) Vlhkostní bilance prostoru, kondenzace vodní páry v konstrukci

5) Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry

6) Konzultace, kontrola výsledků

7) Posouzení proslunění vybraného bytu či rodinného domu s využitím diagramu zastínění

8) Ověření proslunění vybraného bytu či rodinného domu pomocí pravoúhlého slunečního diagramu

9) Posouzení denního osvětlení v obytné místnosti a v místnosti s trvalým pobytem osob.

10) Šíření zvuku ve venkovním prostoru

11) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru

12) Zvukově izolační schopnost dělicích konstrukcí

13) Dokončení, zápočet

Cíle studia:

Student se seznámí se základy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách, s hlavními požadavky na tepelnou ochranu budov a ze základními principy navrhování konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky.

Schopnost aplikovat inženýrský přístup při řešení vybraných úloh z hlediska stavební světelné techniky a z hlediska stavební akustiky.

Studijní materiály:

! KAŇKA, J. - NOVÁČEK, J.: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05674-5.

! VYCHYTIL, J. - KAŇKA, J.: Stavební světelná technika - přednášky. ČVUT v Praze, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06060-5.

! VYCHYTIL, J.: Stavební světelná technika - cvičení, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05858-9.

? HALAHYJA, M. - STERNOVÁ, Z. - CHMÚRNY, I.: Stavebná tepelná technika, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-04-4.

? KITTLER, R. - KOCIFAJ, M. - DARULA, S.: Daylight Science and Daylight Technology. Springer Science + Business Media, London 2012, ISBN 978-1-4419-8815-7.

? HAGENTOFT, C-E.: Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN 9789144018966.

? KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů, ERA, Brno 2009, ISBN 978-80-7366-140-3.

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=semestr&type=ZS&kod=124SF1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-208

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C208
Út
místnost TH:A-534

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
St
místnost TH:A-534

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24302305.html