Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stavební fyzika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SF1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Zbyněk Svoboda (gar.), Jaroslav Vychytil (gar.)
Cvičící:
Zbyněk Svoboda (gar.), Jaroslav Vychytil (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Světelná technika a akustika

Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.).

Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.

Tepelná ochrana budov

Šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, potřeba tepla na vytápění, dodaná energie, primární energie, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, riziko růstu plísní, tepelné mosty a vazby.

Požadavky:

Znalosti fyziky na úrovni střední školy.

Osnova přednášek:

Pořadí přednášek se může měnit. Na první přednášce bude oznámeno, zda se začíná částí tepelná technika nebo částí světelná technika nebo částí stavební akustika.

1) Význam tepelné ochrany budov, principy nízkoenergetické výstavby, tepelná bilance prostoru.

2) Energetická náročnost budov, potřeba tepla na vytápění, dodaná a primární energie.

3) Principy šíření tepla v konstrukcích a budovách.

4) Součinitel prostupu tepla, vnitřní povrchová teplota konstrukce a riziko růstu plísní.

5) Principy šíření vodní páry v konstrukcích, kondenzace vodní páry ve skladbě konstrukce.

6) Šíření vzduchu, nestacionární šíření tepla, tepelná stabilita místností.

7) Sluneční záření a jeho význam, stanovení polohy Slunce na obloze, proslunění.

8) Denní osvětlení - veličiny, způsoby prokazování, vliv okrajových podmínek, kvantitativní a kvalitativní hledisko.

9) Denní osvětlení specifických prostorů, úvod do problematiky měření denního osvětlení.

10) Pojmy zvuk a hluk, kritéria a limity, veličiny akustické emise a imise, jejich značení a výpočet, šíření zvuku ve venkovním prostoru, útlum zvuku vlivem clony.

11) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru, konstrukce na pohlcování zvuku.

12) Konstrukční akustika, vzduchová neprůzvučnost, kročejový hluk.

13) Rezerva na svátky a přesuny výuky.

Osnova cvičení:

Pořadí cvičení se může měnit. Na prvním cvičení bude oznámeno, zda se začíná částí tepelná technika nebo částí světelná technika nebo částí stavební akustika.

1) Šíření tepla a součinitel prostupu tepla

2) Průměrný součinitel prostupu tepla, tepelná bilance prostoru

3) Potřeba tepla na vytápění, energetický štítek obálky budovy

4) Tepelné mosty a vazby

5) Šíření vodní páry v konstrukci, vlhkostní bilance prostoru

6) Roční bilance vodní páry

7) Posouzení proslunění vybraného bytu či rodinného domu s využitím diagramu zastínění

8) Ověření proslunění vybraného bytu či rodinného domu pomocí pravoúhlého slunečního diagramu

9) Posouzení denního osvětlení v obytné místnosti a v místnosti s trvalým pobytem osob.

10) Šíření zvuku ve venkovním prostoru

11) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru

12) Zvukově izolační schopnost dělicích konstrukcí

Cíle studia:

Schopnost aplikovat inženýrský přístup při řešení vybraných úloh z hlediska stavební světelné techniky a z hlediska stavební akustiky.

Student se seznámí se základy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách, s hlavními požadavky na tepelnou ochranu budov a ze základními principy navrhování konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky.

Studijní materiály:

!HALAHYJA, M. - STERNOVÁ, Z. - CHMÚRNY, I.: Stavebná tepelná technika, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-04-4.

!KAŇKA, J. - NOVÁČEK, J.: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05674-5.

!VYCHYTIL, J. - KAŇKA, J.: Stavební světelná technika - přednášky. ČVUT v Praze, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06060-5.

?KITTLER, R. - KOCIFAJ, M. - DARULA, S.: Daylight Science and Daylight Technology. Springer Science + Business Media, London 2012, ISBN 978-1-4419-8815-7.

?HAGENTOFT, C-E.: Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN 9789144018966.

?KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů, ERA, Brno 2009, ISBN 978-80-7366-140-3.

?VYCHYTIL, J.: Stavební světelná technika - cvičení, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05858-9.

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=semestr&type=ZS&kod=124SF1
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-531

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A531
Út
St
Čt
místnost TH:A-229

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
místnost TH:A-531

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A531
místnost TH:C-202

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24302305.html