Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

IZS a ochrana obyvatelstva Q

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124IZSQ Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 124IZSQ může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 124SPP
Garant předmětu:
Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Přednášející:
Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Cvičící:
Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je složen ze dvou tematických částí, a to technické části a komunikačních dovedností. Technická část je zaměřena na seznámením studentů se strukturou, fungováním a složkami integrovaného záchranného systému, principy, strukturou a prostředky ochrany obyvatelstva a úvodem do požární bezpečnosti. Část předmětu komunikačních dovedností je zaměřena na různé způsoby verbální a neverbální komunikace a prezentace před publikem.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

Přednášky

1.IZS (Integrovaný záchranný systém) - Úvod - právní rámec a MÚ

2.IZS - základní složky HZS

3.IZS - základní složky ZZS a PČR

4.IZS - ostatní složky IZS

5.Havarijní plánování

6.OO (Ochrana obyvatelstva) - organizace a varování

7.OO - ochrana a úkryty

8.PB (Požární bezpečnost) - hoření, požár jako MÚ, ohrožení

9.PB - požární bezpečnost a její principy

10.PB - požární bezpečnos staveb

11.Závěrečné prezentace

12.Předtermín

13.Rezerva

Osnova cvičení:

1.seminární práce + prezentace (pokyny, šablona, Word, PowerPoint ...)

2.Word – šablona a její využití pro projekty na Q

3.ACAD – užitečné funkce pro PBŘ

4.KODO (Komunikační dovednosti)

5.KODO

6.KODO

7.KODO

8.KODO - příprava na prezentaci

9.Powerpoint – technické aspekty přípravy prezentací

10.Závěrečné prezentace

11.Závěrečné prezentace

12.Předtermín

13.Rezerva

Cíle studia:

Cílem technické části předmětu je uvedení studentů do širší problematiky bezpečnosti osob, požární bezpečnosti, prevence a represe, osvojení si terminologie a nejdůležitějších principů v daných oblastech.

Cíle části komunikační dovednosti je posílit verbální a neverbální komunikační dovednosti studentů.

Studijní materiály:

Šenovský, Michail, Adamec Vilém a Hanuška Zdeněk. Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-65-5.

Kratochvílová, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-70-1.

Smith, Hugh O. Fire brigades (United Kingdom): their constitution, rights, and responsibilities. Second. Birmingham: Whitmore & Co, 1907.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) v aktuálním znění

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v aktuálním znění

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění

Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-438

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A438
Čt
místnost TH:A-438

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
místnost TH:A-438

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A438

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3126006.html