Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24KSV ZK 2P česky
Garant předmětu:
Hana Gattermayerová
Přednášející:
Hana Gattermayerová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

V předmětu je kladen důraz na komplexní pojetí konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Studium předmětu je doporučeno absolventům magisterského studia oborů Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a materiál a Konstrukce a dopravní stavby.

Požadavky:

Absolvování předmětů bakalářského a magisterského programu z Konstrukcí pozemních staveb, Betonových a zděných konstrukcí, Ocelových konstrukcí a Geotechniky.

Osnova přednášek:

1.Zatěžovací účinky, silová zatížení, zatížení od vynucených přetvoření.

2.Mimořádná zatížení a jejich dopad na konstrukčně statické řešení nosného systému

3.Konstrukční systémy vícepodlažních budov, zajištění prostorové tuhosti a stability

4.Konstrukční systémy vícepodlažních budov - materiálové varianty (ocelové, železobetonové monolitické a montované systémy, zděné a kombinované systémy)

5.Přenos zatížení z vrchní stavby do základových konstrukcí, speciální způsoby zakládání vícepodlažních budov

6.Interakce vrchní a spodní stavby u vícepodlažních budov

7.Modelování nosné konstrukce za účelem předběžného statického výpočtu

8.Modelování nosné konstrukce za účelem podrobného a doplňujícího statického výpočtu

9.Aplikace statických výpočtů, tvorba prostorového modelu nosné konstrukce pro skeletové konstrukce

10.Aplikace statických výpočtů, tvorba prostorového modelu nosné konstrukce pro deskostěnové konstrukce

11.Dynamická zatížení vícepodlažních budov

12.Výpočty vlastních tvarů a frekvencí vícepodlažních budov, dopad na návrh kompletačních konstrukcí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Student musí být schopen dovést konstrukční návrh s uvážením všech vlivů až do detailního řešení návazností s nenosnými konstrukcemi.

Studijní materiály:

J. Ambrose, D. Vergun: Design for lateral stability

B.S. Taranth: Structural Analysis and Design of Tall Buildings

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24436205.html