Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminary Work

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XSWO Z 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Seminární práce stavebních konstrukcí - určení k různým typům historických a jiných staveb a jejich konstrukční požadavky, nosnost, zásady technického a tepelného řešení. Stavebních materiálů a jejich vlastnosti, použití a zjišťování rozdílů z hlediska konstrukčních a architektonické řešení mezi dvěma zeměmi.

Požadavky:

V průběhu semestru: Samostatná seminární práce na výbrané téma a ke konce semestru prezentace v powerpointu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porovnání historických a nových staveb mezi různými zeměmi z hlediska stavebních konstrukcí a architektonické funkce, prostorového pojetí a jejich důsledků. Specifické řešení pro různé typologie budov, malé i velké obytné, krátkodobé ubytování, administrativní budovy, vzdělávací budovy a sociální služby.

Studijní materiály:

1. Barry R.: The Construction of Building, Volume 1, Oxford BSP, 1991

2. Barritt C. M. H.: Advanced Building Construction, Vols. 1 - 4, Longman, 1988 - 1991

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=en&part=vyuka&sub=typ&type=v
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7816806.html