Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební fyzika - osvětlení, akustika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XSFO Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Vychytil
Přednášející:
Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět svým zaměřením doplňuje povinné předměty 124SF1, 124SF01 a 124SFA. Důraz je kladen na pochopení a důkladné procvičení probírané látky. Studenti se jednak zdokonalí v řešení úloh probíraných v rámci povinných předmětů a jednak si rozšíří teoretické i praktické znalosti o další oblasti stavební světelné techniky a stavební akustiky. Těchto znalostí mohou využít při návrhu vnitřních prostorů v rámci projektů a ateliérů a samozřejmě v praxi. Předmět je vhodné si zapsat ve stejném semestru jako jeden z výše uvedených povinných předmětů.

Požadavky:

Zájem o obory stavební světelná technika a stavební akustika. Vhodné zapisovat ve stejném semestru jako 124SF01 nebo 124SFA.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, vymezení oblastí stavební fyziky, určení polohy Slunce vůči pozorovateli, proslunění a oslunění - definice, rozdíly v pojmech, požadavky

2. Denní osvětlení - definice, požadavky, způsoby výpočtu, měření denního osvětlení, okrajové podmínky, přístrojové vybavení, určování oblohové a vnější odražené složky činitele denní osvětlenosti

3. Denní osvětlení - vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti, měření činitele odrazu světla pomocí luxmetru a jasoměru, potřebné výpočtové vztahy

4. Stavební akustika - hlavní oblasti, pojmy, limity, značení veličin a způsob jejich prokazování, princip výpočtu důležitých veličin

5. Zvukové izolace - vzduchová neprůzvučnost a normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku, princip jejich výpočtu a měření

6. Exkurze do akustické laboratoře - měření hluku, pohltivosti zvuku a zvukově izolačních vlastností

Osnova cvičení:

1. Stanovení polohy slunce na obloze, určení polohy kontrolních bodů při posuzování doby proslunění

2. Definice činitele denní osvětlenosti, její využití při řešení jednoduchých úloh, početní metody pro určení oblohové a vnější odražené složky činitele denní osvětlenosti, způsoby určení činitele odrazu světla

3. Měření činitele denní osvětlenosti v konkrétní učebně

4. Měření činitele odrazu světla vybraných povrchů

5. Výpočet zvukově izolačních vlastností dělicích konstrukcí pomocí provozních metod, princip vyhledávání potřebných akustických veličin v podkladech výrobců

6. Konzultace řešených úloh, zápočtový test, vyhodnocení předmětu, udělování zápočtů

Cíle studia:

Samostatné řešení úloh v oblasti stavební světelné techniky a stavební akustiky.

Studijní materiály:

! VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015.

ISBN 978-80-01-05858-9

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124XSFO
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4949706.html