Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Specializovaný projekt 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SP2B KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jan Tywoniak, Miroslav Urban
Cvičící:
Jan Tywoniak, Miroslav Urban
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem specializovaného projektu SPB2 je získat na konkrétních pokročilých úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska konstrukčního, technologického a materiálového, stavebně energetického a z hlediska tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu. Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností jako jsou formulace problému, návrh jeho řešení ve variantách, vyhodnocení jednotlivých variant a výběr optimálního řešení. K tématům řešeným v rámci SPB2 paří problematika renovací a sanací budov, navrhování ve specifických podmínkách (geografických, ekonomických, sociálních).

Požadavky:

Požaduje se úspěšné absolvování základních kurzů z konstrukcí pozemních staveb včetně jejich statického řešení a technického zařízení budov a integrovaného navrhování budov.

Osnova přednášek:

Bez přednášek

Osnova cvičení:

1. týden – Výběr zadání

2.-3. týden – Analýza projektu

4. týden – Analýza projektu – kontrolní den

5.-10. týden – Zpracování dílčích částí projektu

11. týden – Kontrolní den

11-13. týden – Finální dopracování, poster

Cíle studia:

Cílem SPB2 je porozumět principům tvorby komplexního konstrukčního, materiálového a technologického řešení budovy včetně návrhu koncepce TZB a rozvíjet původní architektonický koncept po technické stránce a v souladu s principy udržitelné výstavby. Cílem předmětu je zároveň seznámit studenty s principy tvorby technické dokumentace.

Studijní materiály:

!Tywoniak, J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. Grada 2012. ISBN: 978-80-247-3832-1

!Růžička, M.: Moderní dřevostavba. Grada 2014. ISBN: 978-80-247-3298-5

? Márton, J. a kol.: Stavby ze slaměných balíků. 2018. ISBN: 978-80-260-5713-0

? Kolb, J.: Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2275-7

? Chybík, J.: Přírodní stavební materiály. Grada 2009. ISBN: 978-80-247-2532-1

Poznámka:
Další informace:
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-b&kod=124SPB2
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-436

14:00–16:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A436
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6870006.html