Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt 4C

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124P04C KZ 5 4C česky
Garant předmětu:
Tomáš Čejka, Jiří Pazderka, Radek Zigler
Přednášející:
Tomáš Čejka, Tereza Pavlů, Jiří Pazderka, Kamil Staněk, Jan Tywoniak, Radek Zigler
Cvičící:
Petr Bílý, Tomáš Čejka, Karel Kabele, Pavel Košatka, Tereza Pavlů, Jiří Pazderka, Kamil Staněk, Jan Tywoniak, Radek Zigler, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Student zpracovává vybrané části projektové dokumentace buď novostavby pokročilé budovy (zadání „N“) nebo rekonstrukce starší budovy (zadání „R“). V první fázi student navrhuje koncepci konstrukčního řešení a základní řešení širších vztahů (N) nebo zpracovává zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu budovy a analýzu širších vztahů (R). Dále provádí optimalizaci variant konstrukčního řešení (N) nebo zhodnocení stavebně technického stavu zadaného objektu - STP (R). V další fázi provede koncepční návrh stavebních detailů (N) nebo analýzu poruch a jejich příčin - STP (R). Dále zpracovává vybranné části projektové dokumentace budovy nebo její části (N) nebo provádí návrh vybranných sanačních opatření (R).

Požadavky:

Odevzdání projektové dokumentace v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Průběžné konzultace výkresů a kontrola v průběhu semestru (dle požadavků vyučujícího)

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Specifikace typu zdání: novostavba pokročilé budovy (N) nebo rekonstrukce starší budovy (R) - stanovení rozsahu práce.

2. N: návrh koncepce konstrukčního řešení, základní řešení širších vztahů (situace), R: zjednodušená dokumentace stávajícího stavu budovy, analýza širších vztahů (situace).

3. N: optimalizace variant konstrukčního řešení, R: zhodnocení stavebně technického stavu zadaného objektu (STP).

4. N: koncepční návrh stavebních detailů, R: analýza poruch a jejich příčin (STP).

5. N: zpracování vybranných půdorysů nebo jejich částí, koncepce řezu, R: analýza poruch a jejich příčin (STP).

6. N: svislý řez objektem ve vybranných místech, návaznosti do půdorysu, R: stanovení závěrů STP, doporučení pro sanaci

7. N: analýza stavebně-fyzikálních souvislostí nebo statické řešení (dle spec.), R: koncepční návrh sanačních opatření

8. N: dořešení stavebních detailů nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření

9. N: dořešení stavebních detailů nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření

10. N: dořešení stavebních detailů nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření

11. N: technické řešení fasád a střechy, dořešení situace nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření

12. N: technická zpráva, celková kontrola a kompletace projektu, R: celková kontrola a kompletace projektu

13. Závěrečná prezentace prací, diskuze, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studenta uplatňovat komplexní přístup při návrhu moderních budov nebo při rekonstrukcích starších staveb, s využitím soudobých progresivních materiálů a technologií.

Studijní materiály:

!Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

?Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=mgr&kod=124P04C
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-375

10:00–13:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B375
místnost TH:B-374

10:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B374
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4928106.html