Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt 4C

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124P04C KZ 5 4C česky
Přednášející:
Jiří Pazderka (gar.)
Cvičící:
Jiří Pazderka (gar.), Tomáš Čejka (gar.), Radek Zigler (gar.), Eva Burgetová, Michaela Frantová, Jitka Vašková, Tomáš Vlach
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Tématem projektu může být návrh, popř. konstrukčně statické analýza netradiční, náročné či jinak zajímavé stavební konstrukce (např. exoskeleton Turning Torso v Malmö, přijímačová část radioteleskopu Arecibo v Portoriku, stavby atelieru MVDRV, netradiční dřevostavby apod.), návrh sanace a obnovy nosné konstrukce historické nebo památkově chráněné budovy, teoretické (numerické) nebo experimentální řešení vybraného stavebně technického problému (např. numerické modelování historických zděných konstrukcí, experimentální ověření vlastností stavebních materiálů a další), popř. jiné, individuální zadání po vzájemné dohodě.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Specifikace typu zdání: novostavba pokročilé budovy (N) nebo rekonstrukce starší budovy (R) - stanovení rozsahu práce.

2. N: návrh koncepce konstrukčního řešení, základní řešení širších vztahů (situace), R: zjednodušená dokumentace stávajícího stavu budovy, analýza širších vztahů (situace).

3. N: optimalizace variant konstrukčního řešení, R: zhodnocení stavebně technického stavu zadaného objektu (STP).

4. N: koncepční návrh stavebních detailů, R: analýza poruch a jejich příčin (STP).

5. N: zpracování vybranných půdorysů nebo jejich částí, koncepce řezu, R: analýza poruch a jejich příčin (STP).

6. N: svislý řez objektem ve vybranných místech, návaznosti do půdorysu, R: stanovení závěrů STP, doporučení pro sanaci

7. N: analýza stavebně-fyzikálních souvislostí nebo statické řešení (dle spec.), R: koncepční návrh sanačních opatření

8. N: dořešení stavebních detailů nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření

9. N: dořešení stavebních detailů nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření

10. N: dořešení stavebních detailů nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření

11. N: technické řešení fasád a střechy, dořešení situace nebo statické řešení (dle spec.), R: podrobný návrh vybranných sanačních opatření

12. N: technická zpráva, celková kontrola a kompletace projektu, R: celková kontrola a kompletace projektu

13. Závěrečná prezentace prací, diskuze, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

!Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

?Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/P04C
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-438

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4928106.html