Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozemní stavby 2I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PSI2 Z,ZK 4 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 124PSI2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124PSI1
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSI2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PS3C
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSI2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124P01C
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSI2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PS3Q
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSI2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PDRQ
Předmět 124PSI2 může být splněn v zastoupení předmětem 124PS01
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSI2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PS2C
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSI2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PDRC
Garant předmětu:
Jiří Pazderka
Přednášející:
Ctislav Fiala, Petr Hájek, Veronika Kačmaříková, Tereza Pavlů, Jiří Pazderka
Cvičící:
Milan Andrlík, Jiří Bečka, Lukáš Bejček, Ctislav Fiala, Petr Hájek, David Hes, Veronika Kačmaříková, Eliška Kafková, Jan Macháček, Malila Noori, Jiří Nováček, Tereza Pavlů, Jiří Pazderka, Zuzana Rácová, Jakub Řehák, Martin Vonka, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty – požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, povrchové úpravy, eliminace šíření hluku ze schodišťového prostoru. Dilatace nosných konstrukcí budov – důvody, principy návrhu a konstrukční řešení dilatačních spár. Zakládání budov - požadavky, principy návrhu, typy plošných a hlubinných základů, interakce základy vs. svrchní stavba, prostupy pro TZB, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby. Spodní stavba – řešení konstrukcí suterénních podlaží, požadavky, ochrana spodní stavby proti vodě, povlakové hydroizolace, bílé vany. Konstrukce šikmých střech - požadavky, principy návrhu, tradiční a novodobé soustavy, konstrukční a materiálová řešení.

Požadavky:

Zápočet z předmětu PSI1 - Pozemní stavby 1.

Zápočet ze cvičení, zkouška (požadavky stanoveny na 1. přednášce).

Osnova přednášek:

1. Schodiště (1) – úvod, požadavky, typologie, geometrie

2. Schodiště (2) – vývoj, moderní konstrukční systémy

3. Schodiště (3) – povrch. úpr., akustika, zábradlí. Rampy. Výtahy. Eskalátory

4. Dilatace nosných konstrukcí budov

5. Principy zakládání budov, plošné základy

6. Soklová oblast budov, hlubinné zakládání, sanace základů

7. Konstrukce spodní stavby - suterénní stěny, osv. šachty

8. Klauzura (návrh konstrukce schodiště)

9. Hydroizolace spodní stavby (1) - povlakové hydroizolace

10. Hydroizolace spodní stavby (2) - vodonepropustné základové vany

11. Nosné konstrukce šikmého zastřešení (1) - tradiční krovy

12. Nosné konstrukce šikmého zastřešení (2) - moderní systémy

13. Závěrečné shrnutí za oba semestry (PSR1+PSR2)

Osnova cvičení:

1.Návrh konstrukčních systémů (KS) - 2 varianty stěnový (S) + kombinovaný systém (K)

2.Konzultace konstrukčních systémů,

3.Schodiště - rozměrové určení schodišťového prostoru (počet stupňů, rozměry, určení velikosti sch. prostoru), návrh rozměrů sch. desek, (návrh bude řešen pro 2-ramenné a 3-ramenné schodiště) na 1 kombinovaný KS

4.Schodiště - koncepční řešení detailu v místě návaznosti ramen na podestu

5.Výkres schodiště - stavební půdorys, řez a detail (pro 1 variantu)

6.Konzultační hodina – schodiště

7.Návrh plošných základů - výpočet (2 varianty)

8.Plošné základy - půdorys + řez + detail

9.Návrh konstrukce spodní stavby (výsek půdorysu + 1 řezu v místě šachty), napojení hydroizolace, přechod podsklepená a nepodsklepená část, detail zadaný vyučujícím

10.konzultace (místo konzultační hodiny je možné zadat dilatace, pokud odpadá cvičení v průběhu semestru)

11.Dilatace - zadává vyučující (samostatná úloha bez návaznosti na předchozí)

12.Konzultace, dopracování úloh

13.Dokončení, kompletace.

Cíle studia:

Student získá další znalosti (návaznost na PSI1) o navrhování pozemních staveb v oblastech: schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty, dilatace nosných konstrukcí budov, zakládání budov, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby, řešení konstrukcí suterénních podlaží, ochrana spodní stavby proti vodě, konstrukce šikmých střech.

Studijní materiály:

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

!Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124PSI2
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:A-438

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
místnost TH:A-536

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-333

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 116)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-333

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-333

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 115)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:D-1122

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1122
místnost TH:A-333

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 114)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
Út
místnost TH:A-531

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 118)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-334

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-531

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 117)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-334

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-334

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-334

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
St
místnost TH:A-229

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 119)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229
Čt
místnost TH:A-229

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229
místnost TH:A-229

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229

místnost TH:A-433

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-433

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-433

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-433

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-335

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-335

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5703706.html