Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební detail

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SDET KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Kateřina Mertenová
Přednášející:
Kateřina Mertenová
Cvičící:
Kateřina Mertenová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení si komplexních dovedností v konstruování stavebních detailů energeticky šetrných budov a jejich tepelně technické posouzení. Konkrétní výběr zpracovávaných detailů bude odpovídat typu budovy, nicméně vždy zohlední hlavní problematická místa na systémové hranici budovy a napojení různých konstrukcí, kde by mohlo docházet ke vzniku tepelných mostů.

Důraz bude kladen na:

- komplexnost řešení

- konstrukční logiku napojení jednotlivých částí obálky budovy

- praktickou proveditelnost a trvanlivost detailu

- eliminaci tepelných mostů

- tepelně vlhkostní posouzení detailu (2D nebo 3D vedení tepla) v návaznosti na energetické hodnocení celé budovy

- zajištění vzduchotěsnosti obálky budovy s ohledem na praktickou proveditelnost (varianty materiálů a spojů HVV)

- dodržení architektonického výrazu / estetických zásad

Je možná návaznost předmětu na Specializovaný projekt 1, ve kterém bude návrh budovy optimalizován zejména z hlediska:

- konstrukčního, technologického a materiálového (včetně environmentální analýzy)

- tepelně technického (systémová hranice, návrh obvodového pláště)

- tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu (výměna vzduchu, akustika, osvětlení, oslunění, přehřívání)

Požadavky:

Odevzdání jednotlivých prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Průběžná konzultace prací a kontrola v průběhu semestru (dle požadavků vyučujícího).

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Principy tvorby stavebního detailu, specifikace zadání a úloh.

2.-4. Komplexní přepracování a podrobné vyřešení 2 vybraných stavebních detailů z předchozích projektů v bc. studiu.

5.-6. Prezentace chybně navrženého stavebního detailu, návrh a obhajoba správného řešení.

7.-8. Rešerše literatury - prezentace kvalitně navrženého stavebního detailu a jeho objektivní zhodnocení.

9.-12. Komplexní návrh 3 stavebních detailů (1:2 - 1:10) složitější budovy.

13. Finální diskuze, odevzdání vypracovaných stavebních detailů a výstupů z prezentací, klasifikovaný zápočet.

Cíle studia:

Studenti získají schopnost komplexního a podrobného řešení stavebních detailů s ohledem na konstrukční logiku, praktickou proveditelnost a trvanlivost. Naučí se navrhovat charakteristické stavební detaily na systémové hranici energeticky šetrných budov, které budou splňovat zásady na eliminaci tepelných mostů a zajištění vzduchotěsnosti obálky, a dokáže tyto detaily posoudit z tepelně vlhkostního hlediska.

Studijní materiály:

Hazucha, J., Bárta, J.: Konstrukční detaily pro pasivní domy. Grada 2016. ISBN: 978-80-247-4551-0

Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující

dokumenty - technické normy ČSN, EN

Details for Passive Houses: Renovation: A Catalogue of Ecologically Rated Constructions for Renovation. Birkhäuser 2016. ISBN: 978-3-0356-0953-0

Remeš, J., Utíkalová, I., Kacálek, P., Kalousek, L., Petříček, T: Stavební příručka. Grada 2014, ISBN: 978-80-247-5142-9

Tywoniak, J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. Grada 2012. ISBN: 978-80-247-3832-1

Kolb, J.: Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2275-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-434

11:00–12:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A434
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6869306.html