Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané stati z denního osvětlení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24DOS ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Lenka Maierová
Přednášející:
Lenka Maierová, Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Lenka Maierová, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Problematiku osvětlení je třeba vnímat jako komplexní otázku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách, v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií a nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně.

Požadavky:

- zájem o hlubší poznání problematiky denního osvětlení

- ochota pracovat v mezioborovém prostředí

Osnova přednášek:

- Úvod do teorie denního osvětlení,

- Zrakový aparát člověka

Dle zaměření dané doktorské práce

- Proslunění budov a prostranství

- Příspěvek denního světla

- Hodnocení výhledu

- Pravděpodobnost oslnění denním světlem

- Multikriteriální hodnocení zrakového a tepelného komfortu v budovách

Osnova cvičení:

Zadání praktického úkolu bude zvoleno dle tématu doktorské práce, například

- Měření činitele denního osvětlení

- Stanovení propustnosti světla, odrazivosti materiálů

- Jasová analýza a hodnocení oslnění

- Spektrální analýzy světla

- Počítačové analýzy denního osvětlení

- Multikriteriální analýza denního osvětlení a tepelné pohody

Cíle studia:

Cílem přemětu je získání a upevnění všeobecného přehledu v oboru denního osvětlování, a prohloubení znalostí v konkrétní problematice, které se student věnuje ve své doktorské práci.

Studijní materiály:

! ČSN EN 12464-1 až 2, Osvětlení pracovních prostor. 2013

! TNI prEN 17037 (730582), Denní osvětelní budov, 2018

! Jiří Habel a kolektiv, Světlo a osvětlování, FCC Public 2013.

! ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.

! ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.

! VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.

! VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 2016, 176 s. ISBN 978-80-01-06060-5.

? Peter R. Boyce, Human Factors in Lighting, third edition, CRC Press 2014.

? Daylight Academy, Changing perspectives on daylight: Science, techology, culture. AAAS 2017.

? KITTLER, Richard., KOCIFAJ, Miroslav., DARULA, Stanislav. Daylight Science and Daylight Technology. Londýn: Springer Science + Business Media, 2012, 342 s. ISBN 978-1-4419-8815-7.

? http://thedaylightsite.com/library-3/books/

? Webové stránky předmětu a jednotlivých vyučujících.

Poznámka:
Další informace:
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=178&sub=526
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6021606.html