Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lehké obvodové pláště a prosklené konstrukce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XLOP Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Šárka Šilarová
Přednášející:
Lenka Hanzalová, Běla Stibůrková, Šárka Šilarová
Cvičící:
Lenka Hanzalová, Běla Stibůrková, Šárka Šilarová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování lehkých obvodových plášťů, prosklených střech a světlíků, je zaměřen na materiálové charakteristiky a optimální výběr zasklívacích jednotek, jejich výrobu a aplikaci. Studenti jsou seznámeni s požadavky na tyto konstrukce s konstrukčními zásadami a principy návrhu těchto konstrukcí včetně konkrétního příkladu konstrukčního řešení a vhodné materiálové základny

Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí.

Požadavky:

SF 1

Osnova přednášek:

1.Prosklené střešní pláště. Funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení, materiálové řešení, normy a předpisy.

2.Prosklené střešní pláště.Principy návrhu, stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně skladebné varianty návrhů sanací střešních plášťů. Tepelně technická analýza. Principy konstrukčního řešení - materiálové varianty. Konstrukční detaily.

3.Praktické ukázky a příklady sanací prosklených střešních plášťů.

4.konstrukční zásady tvorby LOP, principy, řešení kotvení LOP.

5.Celoskleněné LOP - konstrukční zásady řešení detailů.

6.Doplňky LOP.

Osnova cvičení:

Studenti si sami přinesou zadání (občanský či bytový objekt). Zadání bude obsahovat situaci, půdorys, řez a pohled s patrným konstrukčním systémem;

Cvičení bude zpracováno na formátu A3 a bude doplněno výpočty event. skicami.

1. Obvodový plášť - návrh, výběr a posouzení

2. Obvodový plášť - systém kotvení a jeho stabilita

3. Návrh a posouzení příčky, podlahy a podhledu

4. Tvorba návaznosti - obvodového pláště, příčky, podlahy a podhledu

5. Zápočet

Cíle studia:

Student získá schopnost komplexně vnímat konstrukční zásady tvorby a návrhu prosklených obalových konstrukcí. Bude seznámen s účinky vlivů působících na kompletační a stavební konstrukce, jejich vzájemnou interakci a aplikovat tyto znalosti při návrhu kompletačních konstrukcí se zaměřením na bezchybnou tvorbu detailu.

Studijní materiály:

Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3

Florián: Inteligentní skleněné fasády. Praha, ČVUT 2005, ISBN 80-01-03195-0

Kolektiv: Ročenky ČKLOP 2016. - 2022 Praha, Česká komora lehkých obvodových plášťů 2016 - 2022, ISBN 978-80-905654-3-2

Poznámka:
Další informace:
-
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1615606.html