Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Požární represe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PORE Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s organizační strukturou a legislativou na úseku požární ochrany v ČR. Těžiště tématu spočívá ve výkladu souvislostí mezi požárním návrhem budov na straně jedné a represivní činností jednotek požární ochrany při zdolávání mimořádných a krizových událostí na straně druhé. Z hlediska požárního zásahu je probírána problematika základů požární taktiky, rozvoje a parametrů požáru, požárně technických charakteristik hořlavých látek, výpočet sil a prostředků, hasebních látek. V souvislosti s provozem v budovách jsou definovány činnosti s různým požárním nebezpečím a jim odpovídající podmínek pro protipožární zásah. Součást předmětu je odborná exkurze na vybranou hasičskou stanici v Praze.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. Spektrum. ISBN 978-80-7385-135-4.

!BRANIŠ, M., 2003: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 3. přepracované vydání. Informatorium Praha

?HANUŠKA, Zdeněk. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. Praha: MV Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 1996. ISBN 80-902121-0-7

:Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění

:Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

:Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz

:SMITH, Hugh O. Fire brigades (United Kingdom): their constitution, rights, and responsibilities. Second. Birmingham: Whitmore & Co, 1907.

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-q&kod=124PORE
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-335

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:A-335

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5571606.html