Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Požární bezpečnost staveb Q

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PBSQ Z,ZK 7 4P+2C česky
Přednášející:
Marek Pokorný (gar.), Vladimír Mózer (gar.), Petr Hejtmánek
Cvičící:
Marek Pokorný (gar.), Vladimír Mózer (gar.), Petr Hejtmánek
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na klíčové principy v navrhování a posuzování požární bezpečnosti staveb zejména z hlediska národních požadavků v ČR a na seznámení studentů s následujícími klíčovými tématy: požární terminologie v oblasti požární ochrany a bezpečnosti staveb, statistické sledování událostí, koncept požární prevence a požární represe, poslání Hasičského záchranného sboru ČR, proces hoření, charakteristický průběh a dynamika požáru v interiéru z hlediska stavebního výrobku, konstrukce a konstrukčního systému, požární kodex v ČR a související evropská legislativa, požárně bezpečnostní řešení staveb, pasivní a aktivní požární ochrana, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!KUPILÍK, Václav. Konstrukce pozemních staveb: požární bezpečnost staveb. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04291-5.

!POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.

?STOLLARD, P. et al. Fire from first principles: a design guide to international building fire safety. 4th. New York;Abingdon;: Routledge, 2014. ISBN 0415832616;9780415832618.

:POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017.

:Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz

:České technické normy dostupné online: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124PBSQ
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-335

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
Út
St
místnost TH:A-438

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
místnost TH:A-438

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5571206.html