Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pozemní stavby 1I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PSI1 Z 4 2P+1C česky

Úspěšná klasifikace předmětu 124PSI1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PSI2

Garant předmětu:
Petr Hájek, Jan Růžička
Přednášející:
Ctislav Fiala, Petr Hájek, Jan Růžička
Cvičící:
Lukáš Bejček, Petr Čanda, Ctislav Fiala, Jakub Hájek, Lenka Hanzalová, Lenka Ingrišová, Věra Kabíčková, Eliška Kafková, Aneta Libecajtová, Martina Liberská, Jan Macháček, Jakub Mazura, Malila Noori, Jiří Nováček, Zuzana Rácová, Jan Růžička, Jakub Řehák, Běla Stibůrková, Nika Trubina, Martin Vonka, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

Požadavky:

Pro absolventy SPŠ stavebních: základní znalost tvorby technické doukumentace a zakreslování stavebních konstrukcí.

Pro ostatní studenty: zapsání předmětu YZSK_Zakreslování stavebních konstrukcí.

Osnova přednášek:

1.Základní třídění a vývoj konstrukcí pozemních staveb.

2.Požadavky na pozemní stavby, principy konstrukčního návrhu. Konstrukční systémy.

3.Svislé konstrukce 1 - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy.

4.Svislé konstrukce 2 - Materiálové a technologické varianty nosných stěn a sloupů.

5.Svislé konstrukce 3 - Obvodový plášť budovy. Vnitřní dělicí konstrukce.

6.Vodorovné konstrukce 1 - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy. Klenby.

7.Vodorovné konstrukce 2 - Železobetonové a keramicko-betonové stropy.

8.Vodorovné konstrukce 3 - Ocelové a ocelo-betonové stropy.

9.Vodorovné konstrukce 4 - Dřevěné, dřevo-betonové a kombinované stropy. Podlahy. Podhledy.

10.Vodorovné konstrukce 5 - Předsazené konstrukce.

11.Klauzura.

12.Komplexní přehled konstrukčních systémů. Halové a výškové stavby.

13.Konstrukční návrh budov v kontextu udržitelné výstavby.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, fáze procesu výstavby, zásady tvorby technické dokumentace (Úloha 1: Zakreslování, 1:50)

2. Návrh obvodového pláště budovy – stanovení součinitele prostupu tepla U (Úloha 2: Návrh obvodového pláště a výpočet součinitele prostupu tepla)

3. Návrh konstrukčních systémů vícepodlažních objektů (Úloha 3: Návrh konstrukčních systémů, 1:200)

4. Konzultační hodina

5. Test ze zakreslování

6. Délková modulová skladba stavebních systémů. Osazování okenních otvorů v jednovrstvém a sendvičovém zdivu. (Úloha 4a: Půdorys typického podlaží, 1:50)

7. Návrh stropních konstrukcí – monolitický strop (Úloha 5: Návrh monolitické stropní konstrukce, výkres tvaru, 1:50)

8. Návrh stropních konstrukcí – prefa a prefamonolitický strop, výšková modulová skladba stavebních systémů (Úloha 5: Návrh prefabrikované resp. prefamonolitické stropní konstrukce, výkres skladby, 1:50; Úloha 4b: Řez typickým podlažím 1:50)

9. Konstrukční a tep. tech. řešení návaznosti svislé a stropní konstrukce u obvodové stěny – komplexní řez (Úloha 7: Komplexní řez u obvodového pláště, 1:20)

10. Klauzura – Komplexní řez

11. Konstrukční varianty řešení předsazených konstrukcí (Úloha 8: Návrh předsazených konstrukcí, 1:200, 1:50)

12. Konzultační hodina

13. Zápočet

Cíle studia:

Student zvládne základní koncepci návrhu nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky.

Studijní materiály:

Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006

Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I. Pro SPŠ stavební, Grada, 2014

Hájek P.: Sylaby k přednáškám z KPS 1 (osobní web přednášejícího)

Růžička J.: Sylaby k přednáškám z PSA1 (osobní web přednášejícího)

předmětové nástěnky v 5. patře budovy A

produktové a technologické podklady výrobců

technické normy a vyhlášky

Poznámka:
Další informace:
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124PSI1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-531

11:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-531

12:00–12:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-531

16:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-335

18:00–18:50
(přednášková par. 2
paralelka 210)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-335

19:00–19:50
(přednášková par. 2
paralelka 209)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-438

12:00–12:50
(přednášková par. 2
paralelka 211)

Thákurova 7 (budova FSv)
A438
místnost TH:A-531

14:00–14:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-333

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
Út
místnost TH:A-531

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:B-280

16:00–17:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:A-434

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
místnost TH:A-833

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-434

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
místnost TH:A-434

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
St
místnost TH:B-479

09:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
místnost TH:A-536

13:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 208)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
místnost TH:A-536

11:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
místnost TH:A-536

12:00–12:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
místnost TH:A-834

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
Čt

místnost TH:B-280

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:A-438

13:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 212)

Thákurova 7 (budova FSv)
A438
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-438

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
St
místnost TH:A-335

08:00–08:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5703606.html