Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukční a prostorová akustika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24KPA ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Nováček
Přednášející:
Jiří Nováček
Cvičící:
Jiří Nováček
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět se zabývá fyzikální teorií zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů tohoto fenoménu a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti, jakož i metodami hodnocení vzniku a šíření kročejového zvuku. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pobytových místností z hlediska ochrany proti hluku metodami prostorové akustiky a hodnocením a navrhováním auditorií z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě.

Požadavky:

Znalost stavební akustiky minimálně v rozsahu předmětů přednášených v bakalářském stupni studia.

Osnova přednášek:

Teorie zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů.

Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí (jednoduché a dvojité konstrukce, boční přenos zvuku).

Obalové konstrukce budov (hluk z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti).

Vznik a šíření kročejového zvuku.

Výrobní prostory a pobytové místnosti z hlediska ochrany proti hluku.

Auditoria z hlediska prostorové akustiky.

Osnova cvičení:

Teorie zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů (počítání s hladinami).

Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí (odhad laboratorní neprůzvučnosti a boční přenos zvuku).

Obalové konstrukce budov (šíření zvuku přes obvodový plášť).

Vznik a šíření kročejového zvuku (výpočet těžké plovoucí podlahy).

Výrobní prostory a pobytové místnosti z hlediska ochrany proti hluku (výpočet hladiny akustického tlaku v poli odražených vln).

Auditoria z hlediska prostorové akustiky (návrh).

Cíle studia:

Prohloubit znalosti stavební akustiky studiem doporučené literatury pokud možno se zaměřením ke konkrétnímu tématu doktorského studia uchazeče a jeho budoucí disertační práce.

Studijní materiály:

Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009

Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum, Praha 1990

Kaňka, Nováček: Stavební fyzika 3, ČVUT 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24436105.html