Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Konstrukční a prostorová akustika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24KPA ZK 2P česky
Přednášející:
Jiří Nováček (gar.), Jan Kaňka (gar.)
Cvičící:
Jiří Nováček (gar.), Jan Kaňka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět se zabývá fyzikální teorií zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů tohoto fenoménu a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti, jakož i metodami hodnocení vzniku a šíření kročejového zvuku. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pobytových místností z hlediska ochrany proti hluku metodami prostorové akustiky a hodnocením a navrhováním auditorií z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě.

Požadavky:

Znalost stavební akustiky minimálně v rozsahu předmětů přednášených v bakalářském stupni studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubit znalosti stavební akustiky studiem doporučené literatury pokud možno se zaměřením ke konkrétnímu tématu doktorského studia uchazeče a jeho budoucí disertační práce.

Studijní materiály:

Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009

Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum, Praha 1990

Kaňka, Nováček: Stavební fyzika 3, ČVUT 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24436105.html