Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt 2C

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124P02C KZ 6 4C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Projekt 1 (124P01C)
Přednášející:
Jiří Pazderka (gar.)
Cvičící:
Jiří Pazderka (gar.), Eva Burgetová, Tomáš Čejka, Ctislav Fiala, Michaela Frantová, Stanislav Frolík, Lenka Hanzalová, Martin Jiránek, Pavel Košatka, Vojtěch Mazanec, Jiří Nováček, Pavla Pechová, Běla Stibůrková, Petr Štemberk, Martin Tipka, Zuzana Veverková, Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Projekt 2 zapisuje student na jedné z kateder podle vlastního výběru, výuka je profesně zaměřena. Obsahem individuálního zadání je zpracování dílčí části projektové dokumentace budovy. Dle zájmu studenta je dokumentace zpracovávána s různě velkými podíly jednotlivých profesí podle zvolené zadávající katedry, která je dominantní, ostatní profese jsou zadány v redukovaném rozsahu. Hlavním změřením projektu může být stavební řešení budovy, kdy kromě návrhu konstrukčního systému budovy je do zpracování zahrnut též podrobnější návrh kompletačních konstrukcí včetně požadavků stavební fyziky. Obsahem projektu statického zaměření je návrh nosné konstrukce zadaného objektu včetně zajištění prostorové tuhosti a založení, podrobnější výpočet a výkresová dokumentace vybraných prvků. Náplní projektu může být též koncepční návrh systémů technických zařízení budov ve formě zjednodušené výkresové dokumentace s návazností na inženýrské sítě a klimatickou lokalitu, dále zaměření na technologii a provádění staveb nebo na materiálové inženýrství.

Součástí požadovaných výstupů je prezentace práce studenta, obhajoba navržených řešení a diskuse.

Požadavky:

124P01C Projekt 1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem Projektu 2 je prohloubit schopnost studenta uplatňovat komplexní přístup při návrhu moderních pozemních staveb středního rozsahu, postavených v nízkoenergetickém standardu a využívajících soudobé progresivní materiály a technologie

Studijní materiály:

!Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

?Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5

?Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.

:http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124P02C
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-435

08:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
Čt
místnost TH:A-435

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4093506.html