Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt 2C

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124P02C KZ 6 4C česky
Vztahy:
Předmět 124P02C lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124P01C
Garant předmětu:
Jiří Pazderka
Přednášející:
Jiří Pazderka
Cvičící:
Eva Burgetová, Tomáš Čejka, Ctislav Fiala, Michaela Frantová, Stanislav Frolík, Lenka Hanzalová, Pavla Hofbauer Pechová, Martin Jiránek, Pavel Košatka, Vojtěch Mazanec, Jiří Nováček, Jiří Pazderka, Běla Stibůrková, Šárka Šilarová, Petr Štemberk, Martin Tipka, Jitka Vašková, Zuzana Veverková, Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Obsahem Projektu 2 je zpracování dílčí části projektové dokumentace pozemní stavby středního rozsahu (příklady viz níže). Student zpracuje návrh technického řešení budovy ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt (podrobně viz níže). Základní rozsah práce je doplněn o další specifické části na základě domluvy s vedoucím projektu (s přihlédnutím k zájmu studenta o konkrétní problematiku). Díky práci na Projektu 2 získá student schopnost flexibilního přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).

Požadavky:

Zápočet z předmětu 124P01C Projekt 1.

Odevzdání projektové dokumentace v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Průběžné konzultace výkresů a kontrola v průběhu semestru (dle požadavků vyučujícího)

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty s popisem, pro každou min. 2 půdorysy), v návaznosti na celkovou analýzu požadavků na budovu, včetně koncepčního návrhu obalových konstrukcí budovy a jejich základního tepelně-technického posouzení (U).

2. Koncepční návrh řešení klíčových stavebních detailů pro zvolenou variantu konstrukčního systému, návrh skladeb.

3. Konstrukčně statické řešení hlavních částí nosné konstrukce budovy.

4. Půdorys typického podlaží, 1:50 (1:100)

5. Půdorys jednoho dalšího podlaží dle zadání vyučujícího – suterén, 1.NP, poslední NP, 1:100 (1:50)

6. Příčný řez a podélný objektem, 1:50 a 1:100 (poloha řezu zadána vyučujícím, musí obsahovat schodiště)

7. Pohled na fasádu (technický), 1:100, pohled na střechu 1:100

8. Situace, řešení širších vztahů, 1:500

9. Tři vybrané stavební detaily (zadané vyučujícím), 1:5 nebo 1:2

10. Technická zpráva (zpráva D.1.1. podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.)

11. Základní tepelně-technické posouzení obalových konstrukcí (U), koncepční řešení energetické náročnosti budovy

12. Specifická část: zadána po dohodě s vyučujícím v závislosti na zájmu studenta. Možné varianty: Podrobné stanovení energetické náročnosti budovy, podrobné řešení dalších stavebních detailů, alternativní řešení hydroizolační obálky spodní stavby, modelování stavebního detailu ve 2D teplotním poli, jiné zadání dle zájmu studenta (po vzájemné dohodě s vyučujícím).

13. Kompletace projektu, dopracování.

Cíle studia:

Cílem Projektu 2 je prohloubit schopnost studenta uplatňovat komplexní přístup při návrhu moderních pozemních staveb středního rozsahu, postavených v nízkoenergetickém standardu a využívajících soudobé progresivní materiály a technologie.

Studijní materiály:

!Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

?Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5

?Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.

:http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124P02C
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-333

08:00–11:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-435

12:00–15:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
A435
Út
St
místnost TH:A-434

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A434
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4093506.html