Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy stavitelství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124ZSSC Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Ctislav Fiala
Přednášející:
Ctislav Fiala
Cvičící:
Ctislav Fiala, Věra Kabíčková, Jan Růžička
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Úvod a související legislativa, základy konstrukcí budov. Funkční požadavky, konstrukční systémy, prostorové působení konstrukčního systému, interakce prvků. Svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, předsazené konstrukce. Schodiště a rampy. Základní přehled vybraných kompletačních konstrukcí – obvodové a střešní pláště, příčky, výplně otvorů, podlahy, podhledy - vnitřní dělicí konstrukce a podlahy z hlediska akustiky. Konstrukce zastřešení – tradiční i novodobé krovové soustavy, moderní konstrukce zastřešení. Základové konstrukce - stavební jámy, plošné a hlubinné základy. Udržitelná výstavba – novinky a směřování stavebnictví a výzkumu.

Požadavky:

Základní znalost tvorby technické dokumentace a zakreslování stavebních konstrukcí.

Osnova přednášek:

1.Úvod, základní třídění, názvosloví, legislativa, požadavky na pozemní stavby.

2.Konstrukční prvky, interakce prvků a konstrukční systémy.

3.Svislé nosné konstrukce – požadavky a principy konstrukčního řešení.

4.Svislé nosné konstrukce – materiálová řešení.

5.Vodorovné nosné konstrukce – požadavky a principy konstrukčního řešení.

6.Vodorovné nosné konstrukce – materiálové a technologické varianty.

Předsazené konstrukce – typy a jejich konstrukční řešení,

7.Schodiště a rampy – základní požadavky a principy konstrukčního řešení.

8.Zastřešení – principy konstrukčního řešení tradičních a moderních soustav,

střešní pláště šikmých a plochých střech.

9.Kompletační konstrukce – obvodové pláště budov a výplně otvorů.

10.Kompletační konstrukce – dělicí konstrukce, podlahy, podhledy.

11.Základové konstrukce - stavební jámy, plošné a hlubinné základy.

12.Udržitelná výstavba – novinky, směřování stavebnictví a výzkumu.

13.Konzultace.

Osnova cvičení:

1.-3. Zpracování modelu kulis s 3D scénickým objektem (z libovolného materiálu, např. papír, dřevo).

4.-6. Obecný nárys, půdorys a bokorys „kulis, scénické konstrukce“ (v ruce/CAD).

7.-8. Stavební půdorys a řez stávajícího objektu (CAD).

9.-12. Návrh objektu kulisy - pavlačový dům - fasáda, pavlač, přístup po schodišti (materiály nosné konstrukce: dřevo, ocel aj.).

Zápočet

Cíle studia:

Student získá základní orientaci v názvosloví, v konstrukcích pozemních staveb a technologii provádění. Cílem je získání přehledu v základních typech nosných a kompletačních konstrukcích pozemních staveb s vazbou na jejich vlastnosti a možnosti jejich využití.

Studijní materiály:

? Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství I – Základní požadavky a konstrukční systémy budov, učebnice pro SPŠ stavební, Grada, 2014, s. 144, ISBN 978-80-247-5101-6

? Hájek, P. a kol: Konstrukce pozemních staveb 1 – Nosné konstrukce I, Nakladatelství ČVUT, 2007, s. 260, ISBN 978-80-01-03589-4

? Hájek, P. a kol.: Pozemní stavitelství II, Sobotáles, 2007, s. 240, ISBN 978-80-86817-22-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-333

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-433

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-333

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
Čt
místnost TH:C-223

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C223

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6904006.html